Eelmisel neljapäeval USAs Utah kohtus algatatud kohtuasjas tuuakse välja, et valitsus ja ametiasutused on Enefit American Oili projekti heaks kiites rikkunud mitmeid seadusi.

Hagis väidetakse, et BLM ja US Fish & Wildlife Service ei suutnud Enefiti põlevkiviarenduse keskkonnamõju suurust adekvaatselt hinnata. Selle asemel keskendusid nad ehituse ja selle käigushoidmise, ühendsuliinide ning juurdepääsuteede rajamise ja käigus hoidmise minimaalsetele mõjudele. See lubamatult kitsas nägemus on aga vastuolus keskkonnaseadustega ning ei suutnud ära hoida kahjusid ohustatud kala- ning loomaliikidele.

„Vastutavad föderaalagentuurid on selle projekti heakskiitmisel kandnud silmaklappe ning jätnud nii iseend kui avalikkuse projekti põhjustatava ökoloogilise kahju osas pimedusse,“ lausus Earthjustice’i advokaat Alex Hardee.

Grand Canyon Trusti advokaat Michael Toll tõi välja, et Enefiti South Project kaevandab aastas enam kui 28 miljonit tonni põlevkivi, mis tekitab sadu miljoneid tonne aherainet ning pinnasele ja taimedele ülekoormust.

Samuti kaob Green Riverist enam kui 3 miljardit gallonit vett, seda piirkonnas, kus sademeid on aastas vähem kui 254 mm. Lisaks toob ta välja süsinikusaaste, mis põlevkivi kasutamisel on 75% kõrgem kui traditsioonilistel kütustel.