„Nagu ülejäänud Eestis, on ka Jõgevamaal probleem tööjõuga. Töökäsi pole leida, töötajaid tuleb teistest riikidest sisse tuua. Töötajate sissetoomisel on aga probleemid paberimajanduses ning üüripinna leidmisel,” selgitab Jõgevamaa arendus- ja ettevõtluskeskuse juhi Maimu Kelder. „Maakonna elanike arv on vähenemas, iive on negatiivne.”

Siiski tõi ta positiivse küljena välja tänavu sügisel Viruveres tegevust alustava Estonian PlyWood AS-i. „See investeering on endaga kaasa toonud palju head – paremad palgad töötajatele, millest tekib palgasurve ka teistele ettevõtetele, suurenev maksutulu kohalikule omavalitsusele ning Jõgeva ümbruse elavnenud kinnisvaraturg,” märgib ta.