Paar kuud tagasi pöördus ühe laene väljastava ettevõtte esindaja (kes on palunud ajakirjanikult anonüümsust) Tartu Maakohtu kinnistus- ja registriosakonna kohtudirektori Virve Altuhova poole murega, mis neil oli tekkinud seoses ühe makseraskustesse sattunud kliendiga, kelle puhul oli võlausaldaja palunud registril kohaldada sundlõpetamist ehk see kustutada, kuid register oli keeldunud.

Nimelt seisab selle taga üks laenuandja pooleliolev täitemenetlus, mis võimaldaks probleemsele ettevõtte laenuga soetatud investeeringuga seotud tehinguid teha. Kuna aga kinnistusraamatus on sellel varal võõrandamiskeeld peal makseraskustesse sattunud ettevõtte kasuks, istub laenuandja investeeringu otsas, millega tal pole võimalik midagi peale hakata.

Nii taotleski ettevõte Tartu maakohtu registriosakonnalt probleemse ettevõtte kustutamist, kuid sai sealt aprilli alguses eitava vastuse põhjendusega, et laenuandjal on makseraskustesse sattunud kliendiga 2018. aastast pooleli kohtuvaidlus, mistõttu ei saa nad seda ettevõtet registrist kustutada. Pöördumisega kinnistus- ja registriosakonna kohtudirektori poole soovis laenuandja esindaja see otsus uuesti üle vaadata.