Riigikohus leidis, et Nordic Aviaton Groupi (ehk lennufirma Nordica) ja samuti riigile kuuluva ettevõtte Transpordi Varahalduse kaebused selle osas, et kohtuistungid kinniseks kuulutada, on põhjendamata ning otsustas kaebuseid isegi mitte arutada võtta.

Maakohus oli varem otsustanud, et määruse kohaselt tuleb menetlus kuulutada kinniseks nende kohtumääruses loetletud tõendite osas, mis sisaldavad muuhulgas kolmandate isikute ärisaladusi ja isikuandmeid. Mõlemad firmad arvasid aga, et sellest ei piisa ja istungid peaksid täielikult kinnised olema. Kaebuse jätsid läbi vaatamata nii ringkonna- kui riigikohus.

Üle 50 endise Estonian Airi töötaja andis lennufirma Nordica kohtusse, nõudes sellelt välja üle 1,5 miljoni saamata jäänud hüvitisi ning põhjendades kohtuhagi sellega, et lennufirmade puhul toimus üleminek ehk et sisuliselt on Nordica puhul tegemist Estonian Airiga, aga uue nime all. Ärileht on varasemalt kirjutanud kohtuistungite vindumisest - kohtusse mingi juba kaks aastat tagasi, aga siiani pole jõutud isegi esimese põhiistungini. Võib loota, et nüüd, seoses riigikohtu kõnealuse otsusega jõutakse esimese istungini sügisel 2019.