„Riigireformi eesmärkide saavutamine ei ole võimalik ilma tugevate ja kvaliteetselt toimivate kesksete IT asutusteta,“ rääkis Aab. „RMIT on seni näidanud häid tulemusi eelkõige Maksu – ja Tolliameti IT süsteemide arendamisel ja e-teenuste toetamisel, ees on ootamas ka mitmeid tõsiseid väljakutseid muudes valdkondades. Uue juhi senised kogemused asutuses töötamisel on kindlasti abiks nii uutele väljakutsetele lahenduste leidmisel kui ka uute projektide elluviimisel.“

Riimaa nimetas oma esmase ülesandena RMIT direktorina ätkata klientide stabiilse ja jätkusuutliku partnerina.

„Muudatused, mis seni on tehtud RMITi kui organisatsiooni kasvul ning teenuste laiemal pakkumisel, vajavad nüüd juurutamist,” selgitas Riimaa. „Oleme viimasel kahel aastal märkimisväärselt kasvanud ja on näha jätkuvat vajadust heade IT-spetsialistide osas, mistõttu peame pingutama ka tööandjana. Minu hinnangul on meil vaja teenuste kvaliteedi tagamisel eeskätt äripoole vajaduste enamat teadvustatud tajumist ning paindlikkust.”

Riimaa töötas aastatel 2000-2012 Maksu- ja Tolliametis sh infosüsteemide arendusosakonna juhina. RMITis töötab ta alates keskuse loomisest 2012. aastat, olles ka üks RMITi loomise võtmeisikutest. RMITis on ta töötanud infosüsteemide arendusosakonna juhatajana ning viimati direktori asetäitjana. Riimaa on täitnud RMITi direktori ülesandeid alates aprilli keskpaigast, peale senise direktori Margus Noormaa siirdumist RIA peadirektoriks.

Riimaa on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) arvuti- ja süsteemitehnika eriala 2002. aastal.

RMIT toetab rahandusministeeriumi valitsemisala asutusi, nii töökohateenuste kui spetsiifiliste rakenduste arendamisel ja ülalhoiu pakkumisel. RMITi suurimad kliendid on Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet, Riigi Tugiteenuste Keskus, Rahandusministeerium ja Kultuuriministeerium koos oma valitsemisala asutustega, samuti üle Eesti loomisel olevad riigimajad.