Ettevõtte eelmise aasta käive oli 11 miljonit eurot ning puhaskasum 613 129 eurot.

Toomas Tõnistele ning Tõnu Tõnistele kuulub kummalegi ettevõttest 28,57% ehk kokku kuulub vendadele firmast 57,14%.
Lisaks on ettevõtte aktsionärid Marko ning Margery Lilienthali firma Landers Invest 28,57 protsendiga ning Peter Šaraškin 14,29% osalusega.

Ettevõtte tööjõukulud olid eelmisel aastal 2,061 miljonit eurot. Täistöökohale taandatuna oli ettevõttes mullu 114 töötajat. Tunamullu oli neid 122.

LTT maksis eelmisel aastal dividende 510 000 eurot ning tasus ettevõtte tulumaksu 52 500 eurot.