Poolaasta keskmiseks elektri börsihinnaks kujunes Põhjamaade börsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas 45,18 eurot megavatt-tunni eest, juunis tõusis elektri börsihind maiga võrreldes 2,69 protsenti 43,46 euroni megavatt-tunni eest.

Elektri minimaalne börsihind oli juunis Eestis 0,51 eurot ja maksimaalne hind 200,03 eurot megavatt-tunni kohta.

Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul näitab kevad-suvine regionaalne elektrihind ja selle dünaamika, et elektriturg hakkab võtma sellist kuju, nagu oli juba mitu aastat tagasi arvata. „On sisuliselt väga palju väga madala hinnaga tunde ja samas palju tunde, kus hind on kõrge. Nii see saabki tulevikus olema. Elektriturg hakkab enam premeerima tootmise-tarbimise paindlikkust, mis annab võimaluse nii tarbimise juhtimisele, salvestustehnoloogiatele kui kiiresti käivitatavatele nö tipujaamadele taastuvenergia lahenduste kõrval. Eestil on ühendusi teiste riikidega piisavalt, loodetavasti oskavad Eesti ettevõtjad lõigata kasu nii tehnoloogilise kui ärimudelite innovatsiooni läbi muutuvast regionaalsest energiaturust. Elering omalt poolt soovib toetada sellist innovatsiooni,“ märkis Veskimägi.

Lätis ja Leedus kasvas elektri börsihind juunis eelneva kuuga võrreldes 44,65 euroni megavatt-tunni eest. Teistes Nord Pooli hinnapiirkondades langesid elektri börsihinnad märkimisväärselt.

Soome hinnapiikonnas oli elektri megavatt-tunni hind 30,71 eurot, langedes kuuga 22,92 protsenti ja Nord Pooli süsteemihind 27,96 eurot megavatt-tunni eest, langedes kuuga 26,56 protsenti. Soome poolaasta keskmiseks elektri börsihinnaks kujunes 42,42 eurot ja Lätis 46,07 eurot megavatt-tunni eest.

Eesti ja Soome hinnapiirkondades erines börsihind juunikuus 353 tunnil, Eesti ja Läti piirkondades 47 tunnil kuu kõikidest tundidest. Läti ja Leedu hinnapiirkondades hinnaerinevust möödunud kuul ei esinenud.

Eesti ja Soome vahelised elektri võimsusvood olid juunikuus peamiselt suunaga Eesti poole, kuu kõikidest tundidest 17 tunnil liikusid vood Eestist Soome. Eesti suunal kasutati ära 82 protsenti turule antud võimsusest, pooltel tundidest kasutati võimus ära kogu ulatuses.
Eesti ja Läti vahelised võimsusvood liikusid 91 protsendil ajast Läti suunas ja kaheksal protsendil ajast Eesti suunas, viiel tunnil kaubandust ei toimunud. Läti suunal kasutati ära 52 protsenti turule antud võimsusest, 47 tunnil kasutati võimsus ära terves ulatuses.
Juunikuus sai Elering piiriülesest ülekandevõimsuse jaotamisest tulu 4,5 miljonit eurot.

Elektrihinda mõjutav süsinikdioksiidi emissioonikvootide hinnavahemik jäi möödunud kuul vahemikku 23,74-27,39 eurot tonni kohta.

Möödunud kuu viimase kauplemispäeva tehingute põhjal Nasdaq OMX tulevikutehingute turul võib elektri börsihinnaks Eesti hinnapiirkonnas juulikuus kujuneda 32,33 eurot, Soomes 32,35 ja Lätis 38,35 eurot megavatt-tunni eest.