Tallinn abilinnapea Andrei Novikov saatis neljapäeval justiitsminister Raivo Aegile (Isamaa) kirja, kus avaldas seisukohta, et liiklusseadusesse tuleb lisada tõukerattaga liiklemise regulatsioon, sest praegu ei ole teised kergliiklejad suurt kiirust arendavate elektritõukerataste eest piisavalt kaitstud.

Novikov põhjendas, et transpordi valdkonnas areneb tehnoloogia palju kiiremini kui sedasama tehnoloogiat kasutada võimaldav seadusandlus ning viimastel aastatel on liiklusseadust kohaldatud nii tasakaaluliikurite kui pakirobotite tarvis.

Praegu kehtiva liiklusseaduse järgi tuleb tõukerattal liiklejale kohaldada jalakäija kohta käivaid sätteid. Ka tõukeratast kasutav liikleja loetakse jalakäijaks. Tõukeratta definitsioon aga seaduses puudub. Ka ei reguleeri liiklusseadus elektritõukeratastega seonduvat, mistõttu loetakse jalakäijaks ka elektritõukeratast kasutavat liiklejat.

„Tallinna linn on seisukohal, et liiklusseadust on vajalik muuta selliselt, et elektritõukerataste kasutamisele seatakse tasakaaluliikuri juhile sätestatuga sarnased piirangud. Kõnealune muudatus aitaks tagada jalakäijate ohutuse kõnniteedel,“ leidis Novikov.

Ta tõi välja, et jalgsi ja elektritõukerattal kulgejate vahel on juba liiklusõnnetusi ette tulnud, mille tagajärjed võimaldavad järeldada, et elektritõukeratastel liiklevatest isikutest lähtub arvestatav ohufaktor.

Justiitsministeerium ei võtnud aga kirja menetleda, vaid teatas päev hiljem, reedel Tallinna abilinnapeale, et saadab tema ettepaneku edasi majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.

„Kuivõrd transpordikorraldus ning liikluse teemad kuulub majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pädevusse, siis edastame teie pöördumise vastamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile,” põhjendas justiitsministeeriumi asekantsler Kai Härman.

Elektritõukerataste kasutus on linnas viimase poolteist kuu jooksul väga päevakajaliseks muutunud, kuna 19. juunist käivitas Tallinnas nende renditeenuse Bolt, kes alustas 120 rattaga ja on juba nende arvu kasvatanud.

Talle järgnes juuni lõpus 100 elektritõukerattaga Citybee, kes kasvatas kiiresti rendirastaste arvu sarnaselt Boldile 200-le. Bolt on jõudnud laienada teenust ka Pärnusse. Samal ajal on kasvanud ka isiklike elektritõukerataste kasutus Tallinnas.