Olenemata sellest, mis on ettevõtte eesmärk, sõltub selle saavutamine alati selles ettevõttes tegutsevatest inimestest – nende oskustest ja valmisolekust enda oskused selle ettevõtte eesmärgi heaks maksimaalselt ellu rakendada. Seetõttu omab inimeste arendamine ettevõtte edukuse seisukohalt strateegilist tähtsust.

Millest alustada?

Selleks, et saaksime luua kliendi jaoks kõige paremini sobiva lahenduse, on kõige esimese asjana vaja paika panna võimalikult täpne lähteülesanne – mis on see eesmärk, mida klient soovib saavutada. Inimeste arendamise puhul on lõppeesmärgiks enamasti käitumise muutumine – arenguprogrammi läbimise tulemusel hakkavad töötajad individuaalselt või meeskonnana tegutsema senisest veelgi efektiivsemalt ja tulemuslikumalt.
Kui oleme eesmärgid üheskoos paika pannud – mis peaks arenguprogrammi tulemusel muutuma – saame välja töötada lahenduse, mis aitab soovitud eesmärgid võimalikult tõhusalt saavutada.

Mida tuleks tulemuste saavutamiseks läbi inimeste teha?

Põhimõtteliselt on tulemuste saavutamiseks läbi inimeste vaja 3 asja samaaegset olemasolu:

  1. Oskused
  2. Motivatsioon oskused ellu rakendada
  3. Võimalus oskuste ellu rakendamiseks

Nendest 3 asjast on meil endal võimalik kõige rohkem mõjutada kahte esimest. Seetõttu pöörame enda arenguprogrammides kõigepealt suurt tähelepanu sellele, et osalejad saaksid sealt alati kaasa konkreetsed oskused ja hõlpsalt praktikas ellu rakendatavad töövahendid. Selleks, et töötajad oleksid lisaks oskustele ka piisavalt motiveeritud omandatud oskused ellu rakendama, pöörame suurt tähelepanu osalejate motivatsiooni tõstmisele. Kuna innustame osalejaid alati mõtlema suurelt enda ja ettevõtte eesmärkide peale, kaasneb sellega sageli ka suurem võimekus oskuste ellu rakendamiseks olemasolevaid võimalusi leida ning vajadusel neid ka ise luua. Meie lähenemisviisi kohta on võimalik lugeda põhjalikumalt meie veebilehelt www.heakoolitus.ee.


Selleks, et tagada meie arenguprogrammide tulemuslikkus ja kvaliteet, teeme koostööd oma ala parimate asjatundjatega. Näiteks kultuurierinevuste valdkonnas on meie partneriks globaalne tippettevõte Richard Lewis Communications Ltd.

Lisaks arenguprogrammidele saame aidata enda klientidel eesmärke saavutada ka läbi coaching´u ning vajadusel ka lepituse ehk läbirääkimiste vahendamise protsessi kaudu.

Hea Koolitus OÜ-le antud Eduka Eesti Ettevõtte tunnustus kinnitab, et oleme valinud õige strateegia ning meie klientide toetamisele pühendunud professionaalne ja personaalne lähenemisviis inimeste arendamisele aitab meie klientidel tõhusalt soovitud eesmärgid saavutada.

Kliendi edu on meie jaoks suurim rõõm ning meil oleks väga hea meel ka teie edule kaasa aidata. Olete väga oodatud meiega ühendust võtma www.heakoolitus.ee.

Hea Koolitus