CV-Online’i värskes uuringus osalenutest pole 16,6% saanud võimalikult tööandjalt mitte kunagi tagasisidet, 74,7% on seda saanud mõnikord ja vaid 8,7% alati. Samas annab umbes kolm tööandjat neljast (77,9%) enda sõnul rohkesti vastukaja. Vaid 9% tööandjatest ütles, et ei ole tagasisidet andnud. Ülejäänud jätsid jah-ei-küsimusele vastamata.

„On rõõmustav, et suur osa tööandjatest annab enda arvates tublisti tagasisidet, kuid [nad] kinnitavad ka, et poolte vastuste puhul on antav tagaside napisõnaline ning sellest pole tööotsijal suurt midagi õppida,” kommenteeris tulemusi CV-Online’i turundusjuht Maris Viires.

„Tagasiside saamine on pigem erand kui reegel. Tööandjale võib tunduda, et see on ukse lahti jätmine, kuna varuvariante on vaja. [Tagasiside andmine] võib tunduda ka kui tarbetu energiakulu inimestele, kellega tegemist ei tehta. See on aga lugupidamatus kandideerija suhtes, kes on kulutanud aega ja energiat, ja olenevalt positsiooni tõsidusest jätab see märgi maha tuleviku suhtluseks ükskõik millises koostöövormis,” kommenteeris üks küsitlusele vastanud tööotsija.

Tellijana saad lugeda ka neid artikleid: