Nõukogude ajal elanud inimesed mäletavad ebameeldivust, kui näiteks Moskva rongi kupeekaaslane pakkis veel Balti jaamas seisvas rongis kupeelauale kodunt kaasa võetud keedukana ja asus seda isukalt sööma.

Tänaseks on sarnased toidu kaasa võtmise kombed hakanud häirima Venemaa kinotööstust. Vahel ilmuvad filmikülastajad seansile koos lähimast toidukohast pärit pelmeenide ja heeringaga, rääkis ühe kinofirma tippjuht.

Toidu keeld saab riikliku jõu

Kultuuriministeeriumi koostatud seadusemuudatustega "Vene Föderatsiooni kinematograafia riikliku toetamise kohta" soovitatakse seaduslikult kehtestada säte, millega keelatakse väljaspoolt ostetud toitu ja jooke kinodesse toomine. Eelnõu koostajate eesmärk on „vara säilitamine ning avaliku korra ja avaliku turvalisuse tagamine“, öeldakse dokumendis.

Seadusandlik algatus tuli tööstuse esindajatelt, ütles kultuuriministeeriumi kinematograafia osakonna juhataja Olga Ljubimova. Kõige rohkem kannatavad publiku poolt kinosse toidu massilise kaasa võtmise all kuni 500 000 elanikuga Venemaa väikelinnade kinod.

„Tööstuse esindajad rääkisid meile sellest ühel koosolekul. Selgub, et see on väikeste kinode majandusele laastav. Kuid loomulikult seisavad selliste probleemidega silmitsi ka suurlinnades asuvad kobarkinod, mis asuvad kaubanduskeskustes toiduväljakute naabruses,”lisas ta.

Enamikus kinodes keelatakse juba praegu väljast ostetud toidu seansile toomiset, kuid prokuratuur on selliseid reeglid tunnistanud tarbijate õiguste rikkumiseks ja andnud juhised nende muutmiseks, ütles advokaadibüroo Justa Aura juhtivpartner Jevgeni Dedkov.

Toiduga välja visatud klient pöördus kohtusse

Jekaterinburgi Tškalovsky ringkonnakohus kuulutas 2013. aasta juulis Kinomaxi saalis oma toiduga seansil viibimise keelu õigusvastaseks ja kohustas kino viima eeskirjad seadusega vastavusse. Kohus tugines oma otsuses Vene Föderatsiooni valitsuse 17. novembri 1994. aasta määrusele nr 1264 “Rahvastiku kino- ja videoteenuste eeskirjade kinnitamise kohta”. Need reeglid annavad kino administratsioonile õiguse kliendi publikust eemaldamiseks ainult siis, kui need rikuvad avalikku korda või kahjustavad vara. Toidu söömine ei ole seaduse mõtte järgi korra rikkumine.

Tarbija õiguste kaitse seaduse 16. peatüki kohaselt on kehtetuks tunnistatud lepingutingimused, mis rikuvad tarbijate õigusi võrreldes seadustega või muude tarbijakaitse valdkonna õigusaktidega, selgitas meelde Dedkov.

Venelased pole kaevanud mitte üksnes Kinomaxi vaid ka teiste kinode peale, sest pole toidu väljast kaasa toomis keeluga nõus. Kinode võrgu Premier Hall peadirektori Vladimir Petelini sõnul kaotavad kinod sellise olukorra tõttu igal aastal keskmiselt 5-10% tuludest.

„Kuid sellel probleemil pole mitte ainult majanduslikku külge, vaid tasub kaaluda ka julgeoleku küsimust. Näiteks kuidas saaksime olla kindlalt, et külastajal pole kaheliitrises pudelis lõhkeaineid? Nagu ka eetikaküsimused - toidulõhn, mille külastaja endaga kaasa tõi, ”- räägib ühe kinofirma tippjuht. Vahel ilmuvad filmikülastad seansile, kaasas lähimast toidukohast pärit pelmeenid ja heeringad, rääkis kinojuht.

Kultuuriministeeriumis valmis kinode töötamise ja külastamise reeglite eelnõu, mis postitati Venemaa Föderatsiooni kinematograafiale riikliku toetamise normatiivaktide muutmise eelnõude portaali.

Filmide tutvustajale tehakse ettepanek fikseerida eelkõige järgmised kohustused:

-säilitada kinos vajalik turvalisus;
-teavitama külastajaid toimingutest hädaolukorras;
-evakuatsiooni korraldamine hädaolukorras;
-täitma seaduse "Laste kaitsmine nende tervisele ja arengule kahjuliku teabe eest" nõudeid;
-piletiraha tagastamine filmi ärajäämise, asendamise või madala kvaliteediga näitamise korral, samuti teabe esitamata jätmise korral vanusepiirangute kohta.

Eelnõuga keelatakse ka filmide või nende fragmentide foto-, heli- ja videosalvestamine, olenemata salvestamise eesmärgist.

Kuid peamine uuendus on kinodele antav õigus, keelata väljaspool tema territooriumi ostetud toidukaupade, samuti alkohoolsete ja karastusjookide sisse toomine, kinnitas Petelin.