Levira on igatpidi oluline ettevõte, sest ettevõte peab seaduse järgi tagama avalik-õiguslike üleriigiliste tele- ja raadioprogrammide edastamise kogu Eesti territooriumil. Näiteks sõltuks kriisiolukordades Levirast see, kas raadiosignaali edastamine Eestis jätkub või mitte. Levira kaudu jõuab vaatajateni ka enamik Eestis levivaid teleprogramme, kirjutab ERR.

Praegu kuulub riigile 51 protsenti Levira aktsiatest, 49 protsendi aktsiate omanik on Prantsuse telekommunikatsiooniettevõte TDF.

Rahandusministeeriumis leitakse, et riik võib oma osaluse müüa küll, sest regulatsiooni ja järelevalvega oleks võimalik Levirale seatud kohustusi täita ka siis, kui riigi osalus võõrandada.

"Rahandusministeeriumi hinnangul on õigusaktide regulatsioon piisav, et tagada teenuse osutamise jätkumine sõltumata Levira omanikust," ütles ministeeriumi pressiesindaja Kristina Haavala ERR-ile.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) aga ollakse seisukohal, et riik peaks osaluse Leviras säilitama

MKM-i sideosakonna juhataja Tõnu Nirk ütles, et kuivõrd ainult Levira omab sagedusi ja vastavat sidevõrku, mille kaudu on võimalik edastada üleriigilisi teleprogramme õhu kaudu, siis peab seda asjaolu võimaliku müügi korral kindlasti arvestama.