Ülikooliõpingud seostuvad enamasti ennastsalgava pühendumuse ja koormusega, mis võrdub täiskohaga tööl käimisega. See on üks põhjustest, miks valitakse enese täiendamiseks pigem lühiajalised koolitusprogrammid. Soov end süsteemsemalt ja pikema aja vältel arendada takerdub ressursside piiratuse ning töö- ja pereelu nõudlikkuse taha. Avatud õppe vorm on mõeldud just neile inimestele, kel on soov täiendada end kõrghariduse tasemel, ent teha seda paindlikumalt ja väiksema koormusega kui tasemeõpe.

Tallinna ülikooli avatud õpe võimaldab paindlikku õppimiskoormust, valida enese täiendamiseks üksikuid õppeaineid või omandada terve kõrvaleriala. Aineid saab võtta nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoritaseme õppekavadest (nõutav on siiski vastav eelnev haridustase) ja läbida neid koos üliõpilastega. Üks õppeaine kestab enamasti ühe semestri ehk 4–5 kuud ja õppetöö toimub vastavalt õppekavale kas päeva- või sessioonõppena.

Julgem valik — programm „Aasta ülikoolis”

Üksikute õppeainete õppimise kõrvale on valiku lihtsustamiseks loodud programm „Aasta ülikoolis”. Oleme tasemeõppe ainetest kokku pannud õppekavad, mille maht on 17–24 ainepunkti. Nii saab terviklikuma ja sisukama õppimiskogemuse kui vaid üksikuid aineid võttes. See on hea alternatiiv neile, kes soovivad õppida süsteemsemalt ja põhjalikumalt, ent teha seda paindlikult.

Programmi „Aasta ülikoolis” õppekavad on loodud bakalaureuse- või magistritaseme ainetest. Õpingud algavad septembris ja õppekava saab läbida ühe õppeaastaga. Mõni õppekava alustab ka jaanuari lõpus ehk kevadsemestril. Sel juhul kulub õppekava läbimisele kalendriaasta.

2019/2020. õppeaastal on võimalik programmis „Aasta ülikoolis” õppida antropoloogiat, Hiina ühiskonda ja kultuuri, Jaapani ühiskonda ja kultuuri, kultuuriteooriat, sissejuhatust kirjalikku tõlkesse (MA tasemel), keeletoimetamist (MA tasemel), eesti keelt ja kirjandust, Hispaania kultuuri, Itaalia kultuuri, käsitlust kaasaegsetest linnadest (MA tasemel), lastekaitse põhialuseid (MA tasemel) ja ärikorraldust.

Tegutse kohe ja kasuta aega mõistlikult

Avatud õppes õppinud laulja Evelin Samuel-Randvere on öelnud: „On imeline ajastu, kus igaüks võib igal ajal õppida seda, mis teda huvitab!” Kui soovid õppida ülikoolis paindliku koormusega ja täiendada oma teadmisi, tule Tallinna ülikooli avatud õppesse. Avatud õpe on küll tasuline, kuid selle oluline eelis on, et saad vabaduse ise õppeaineid valida ja panna kokku just sulle huvi pakkuva õpingukava. Nii võib enda valitud tempos jõuda lõpuks ka ülikooli diplomini, nagu seda tegi Eesti mereakadeemia direktor Roomet Leiger, kes jagas oma lugu Äripäeva raadio saates „Eetris Tallinna ülikool”.

Avalduse sügissemestril õppimiseks saad esitada 19. augustist 2. septembrini.

Loe lisainfot: www.tlu.ee/avatud