„Kõik ettevõtjad kõikjal Saaremaal on meile väga suure väärtusega ja vallale asendamatu tähtsusega. Sageli unustame ära selle, et ka näiteks iga külapood on ettevõte ja kohaliku elu säilimisel väga olulist rolli täitev,” räägib Saaremaa vallavanem Madis Kallas (38).

Saare eraldatust näeb Kallas ühteaegu nii Saare maakonna puuduse kui tugevusena, kuna mõnevõrra raskemad tingimused teevad kohapealseid ettevõtteid tugevamaks. „Kindlasti on tugevus ka see, et meie ettevõtlus on väga laia haardega ning ei põhine vaid mõnel üksikul harul,” lisab maakonna suurima omavalitsuse juht.

Kallas usub, et ettevõtluse seisukohalt pakuvad Saaremaal enim võimalusi arenguks just need sektorid, mis on juba täna tugevad ning põhinevad kas kohalikul toorainel (toidutööstus, põllumajandus), traditsioonidel (kalapüük, turism) või haridusvõrgul (laevaehitus).
Ettevõtjate huvidest lähtuvalt paneb omavalitsus palju rõhku ühenduste tagamisele mandriga, paljud tahavad ka, et investeeritaks ka kohalikku teedevõrku.

„Saaremaa vaatepunktist on riik olnud meile suureks toeks,” märgib Kallas. Ta toob näiteks nii transporditingimuste parendamise mandriga, riiklike kultuuriasustuste toetamise kui ka meditsiinisüsteemi säilimise.

„Kokkuvõtlikult aga on oluline, et kohalik omavalitsus ja ettevõtted oleks pidevas dialoogis ning kõigi küsimuste korral üheskoos proovitaks operatiivselt leida lahendusi. Julgen väita, et Saaremaal meil see üha paremini on õnnestumas,” on Saaremaa vallavanem Madis Kallas veendunud.

Kuidas läheb Saaremaa toidutööstusest, loe lähemalt siit, sealse laevatööstuse edusammudest siit ja saare suurima elektroonikatööstuse tegevusest siit.