Senise suurettevõtete ja tööstussektori võimutsemise asemel peaks piirkonna ettevõtlikkus kümne aasta jooksul suurenema ja põlevkivitootmise tähtsus vähenema.

Ida-Virumaa majanduse ja ettevõtluse kuvand on olnud aastakümneid väga ühekülgne: põlevkivi, kaevandused, elektrijaamad. See tähendab, et suurettevõtete ja tööstussektori osakaal on suur. Viimati nimetatu iseloomustab vanema struktuuriga majandust.

Kui Eestis ületab teenuste sektori SKP üle kahe korra tööstussektori oma, siis Ida-Viru maakonnas on tööstussektoris toodetud SKP ületanud teenuste sektorit ja alles viimastel aastatel on teenuste sektor hakanud järele jõudma. Ida-Viru maakonna arengustrateegia toob olulise muust Eestist eristuva trendina esile Ida-Virumaa tööstussektori korrelatsiooni maailmaturu naftahindadega. Sellisest sõltuvusest vabanemiseks tuleb piirkonna tööstussektorit mitmekesistada, kaasates uusi, põlevkivist ja energeetikast sõltumatuid tööstusi, aga ka teisi teenuste valdkondi, näiteks loomemajandust.

Tellijana saad lugeda ka neid artikleid: