Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon soovib esitatud seadusemuudatusega alandada sotsiaalmaksu 33 protsendilt 13 protsendile tööandja poolt töötaja kolmandasse pensionifondi tehtud sissemaksete pealt. Eelnõu eesmärgiks on soodustada vabatahtliku pensionikindlustuse lepingu sõlmimist.

Eelnõu kohaselt kohaldatakse tööandja poolt töötaja kolmanda pensionisamba pensionifondi tehtud sissemaksetele 13-protsendilist sotsiaalmaksu määra, mis eelnõu algataja hinnangul motiveeriks tööandjaid tegema suuremas mahus makseid töötaja kolmanda samba pensionifondi. Kehtiva korra järgi tuleb neilt maksetelt tasuda 33 protsenti sotsiaalmaksu.

Seadus jõustunuks 1. jaanuaril 2020.

Sotsiaalministeerium toetas põhimõtteliselt eelnõu eesmärki, kuna peab vajalikuks motiveerida tööandjaid tegema suuremas mahus makseid töötaja vabatahtlikku pensionikindlustusse, kuid ei toeta antud eelnõu. Ministeerium leiab, et läbi tuleb mõelda sotsiaalmaksusoodustuse kehtestamise üksikasjad, nt väljamaksete tegemise reeglid.

Rahandusministeerium eelnõu ei toetanud. Ministeeriumi hinnangul võib eelnõu meede sellisel kujul ebavõrdsust suurendada, kuna seda kasutaks eeskätt kõrgepalgaliste töötajate tööandjad. Samuti omab eelnõu mõju riigieelarvele. Võib eeldada, et maksusoodustuste võimaldamine tööandja vabatahtlikku pensionikindlustusse tehtavatele sissemaksetele võib pidurdada palgakasvu, mille tagajärjel väheneb tööjõumaksude laekumine. Lisaks märgib ministeerium, et hetkel on toimumas Eesti pensionisüsteemi uuendamine, mille valguses vajab üle vaatamist pensionisüsteem tervikuna, sealhulgas vabatahtlik kogumispension (kolmas pensionisammas).

Koalitsioonilepingus on kirjas, et kaalume tööandja poolt töötajatele pensioni kogumise võimaluste soodustamist.