Sealhulgas puuduavad väljapakutud meetmed ka eluasemelaene. Muutused võiksid heakskiitmisel kõige varem jõustuda 2021. aasta jaanuarist.

Soomlaste võlakoormus on kasvanud rekordiliseks. Ka maksejõuetused on kasvanud, kirjutab Iltalehti.

Kaalumisel on piirang, mille kohaselt pere kogulaenud ei tohi ületada uut laenu võttes 4,5-kordset pere aastast brutosissetulekut. Arvesse läheksid nii uus laen, olemasolevad laenud kui ka laenukäendused. Eluasemelaenu tagasimaksele tahetakase kehtestada 25 aasta piirang, mille jooksul peaks laen saama tasutud. Samas ei tähenda see, et eluasemelaen ei võiks olla tagasimaksegraafikuta.

Uute eluasemete ehitamiseks kaalutakse piirangut, et pere saab laenu võtta vaid kuni 60 protsendi ulatuses elusaeme müügihinnast. Ka sellise laenu kestvus on kuni 25 aastat, kusjuures esimesed viis aastat eluaseme valmimisest on maksepuhkus.

Praegu ei tohi Soomes eluasemelaenusumma ületada 85 protsenti eluaseme tagatisväärtusest. Esimese eluaseme omandamisel võib laen ulatuda 95 protsendini eluaseme tagatisväärtusest.