Uus keskkond on mõeldud selleks, et muuta advokaatide palkamine läbipaistvamaks ning lihtsamaks. Selle asemel, et googeldada ja leppida esimese ettejuhtuva variandiga, saab keskkonnas leida enda jaoks sobiva juriidilise esindaja. Pigem võistlevad advokaadid, et end tulevasele kliendile „maha müüa".

„Advokaadi ja kliendi vaheline suhe rajaneb usaldusel, kuid usalduse tekkimiseks on vaja informatsiooni, mille kättesaamine on kliendi jaoks sageli üsna keeruline. Advokaate on palju ning üldjuhul puudub kliendil täpne ülevaade sellest, millises valdkonnas on üks või teine neist tugev. Nii on raske leida sobivaid kandidaate, kellega ühendust võtta. Selles mõttes muudab meie veebirakendus kliendi elu kindlasti oluliselt lihtsamaks, sest võimaldab saada kogu vajaliku info üheainsa päringuga," selgitab rakenduse üks loojatest, advokaat Kristjan Nõges.

Nõgese sõnul on rakendus unikaalne nii kohalikul tasandil kui ka laiemalt: „Erineme analoogsetest lahendustest juba seetõttu, et rakendusele pääsevad ligi ainult advokaadid, mitte näiteks juristid. Võtmetegur seisneb aga asjaolus, et ligipääs on igal advokaadil. Nii võib klient kindel olla, et ta tõesti jõuab iga eksperdini, kes soovib, et temani jõutaks."

Keskkonna loojad ütlevad, et tegu ei ole kindlasti kohaga, kus hakkab pihta suur hinnasõda, et kes suudab kliendile odavamat teenust pakkuda. Kliendile peaks ikkagi kõige olulisem olema advokaadi pädevus ja varasem kogemus sarnaste juhtumite näol. Liiati võib mõni advokaat küsida madalamat tunnihinda, aga teeb töötunde rohkem kui advokaat, kel tunnihind kõrgem.

Ärilehele antud usutluses ütles Kristjan Nõges, et inspiratsiooni said nad hoopis teisest valdkonnast ning et advokaatide huvi keskkonna vastu on olnud suur. Traditsioonilisele valdkonnale ei pakuta just tihti moodsaid rakendusi.

Kuidas sündis idee luua selline keskkond? Mis on selle ajend?

Sattusin lugema üht artiklit rakendusest, mis lihtsustab rasketehnika tellimist. Esmapilgul pole see advokaaditööga kuidagi seotud, ent asja tuumaks olev infosulg kliendi ja teenuse osutaja vahel tundus ühtäkki väga tuttav.

Kes on need advokaadid, kes sellega liitunud on või liituda võivad?

Tegemist on avatud süsteemiga, ehk siis platvormile pääseb igal hetkel iga advokaat. Kes ja kui tihti seda külastab, see sõltub ilmselt juba advokaadi töökoormusest ja muust sellisest, ent kõigil on see võimalus.

Milline on olnud advokaatide tagasiside?

Advokaatidele suunatud rakendusi kohtab harva ja nii on meid vastu võetud igati tervitatava uudishimuga. Meile on esitatud väga huvitavaid küsimusi ja ka ettepanekuid ning tagasiside on olnud läbivalt positiivne.

Keskkond on mõeldud nii ettevõtetele kui tavainimestele. Millise info nad sinna sisestama peavad?

Info sisestamine on väga lihtne, sest see toimub läbi küsimustele vastamise. Iseloomult puudutavad küsimused seda, mida klient advokaadilt vajab. Küsimusi pole aga palju ning neile vastamisel on abiks ka virtuaalne assistent, kes jagab vajalikke selgitusi.

Kas advokaadid peavad kohe esitama ka eeldatava hinna? Hinnagarantiid see ju ei anna?

Advokaadid nimetavad just nimelt eeldatava hinna, sest lõplikult fikseeritakse advokaadi tasu ikkagi kliendilepingus ja kliendilepingu sõlmimine toimub väljaspool portaali.

Kas vastus inimese või ettevõtte pöördumisele on garanteeritud. Kui kaua läheb aega, et vastused saada?

Absoluutseid garantiisid ei saa selles osas anda, sest see sõltub ikkagi ka pöördumisest. Üldjuhul võib aga eeldada, et esimesed vastused saab siiski ühe tööpäeva jooksul.

Kuidas on tagatud osapoolte konfidentsiaalsus?

Konfidentsiaalsus on tagatud seeläbi, et kliendilepingu sõlmimine toimub väljaspool portaali. Niimoodi jääb see toiming ainult selles osalevate poolte vahele.

Soovite te seda sama kontseptsiooni kunagi viia ka Eestist välja?

Piiriülene dimensioon pakuks advokaatidele kindlasti lisaväärtust ning seda me tõesti ka sihime.