Otsustati ka säilitada postivõrk tänases mahus. Konkurentsiameti poolt väljastatud tegevusoast suuremas mahus võrgu ülalhoidmisega kaasnevate kulude finantseerimine otsustatakse peale reguleeritud ja vabaturuteenuste eraldamise analüüsi valmimist.

Kuni finantseerimise otsuseni kaetakse arvestuslik kulu Eesti Posti omavahenditest. Eesti Posti juhatus esitab 22.10.2019 üldkoosolekule ettepaneku postkontorite mudeli muutmiseks kokkuhoiu saavutamiseks. Tegevusloas toodud 215 universaalset postiteenust osutavat kontorit, ülejäänud postiasutused jäävad pakkuma nõutavamaid teenuseid, et tagada postiteenuse kättesaadavus.