"Garantii korras teostatavad tööd on osutunud aeganõudvamaks ja sellest on tingitud elektrijaama uuesti käivitamise edasilükkumine. Meie remondi lõpukuupäevad sõltuvad sellest, mida on meile lubanud General Electric, kes garantiitöid teostab ja soojusvahetite torusid välja vahetab," ütles Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts. "Keevitustööde maht on suur ning keevisõmbluste järelkontroll on tõenäoliselt osutunud töömahukamaks, kui General Electric algselt planeeris. General Electric on kinnitanud, et remont lõpeb 12. novembril."

Eesti Energia sulges Auvere elektrijaama soojusvaheti lekke tõttu mai keskel. Pärast käivitamist 21. juunil sai jaam töötada vaid nädala, seejärel jäeti see elektri madala turuhinna põhjendusega reservi. Kui jaam 2. juulil käivitati, purunesid ülekuumendid. Esmalt loodeti remont lõpetada septembriks, kuid nüüd räägitakse juba oktoobri lõpust.

Eesti Energia juht Hando Sutter on juba varasemalt jaama töökindluse kahtluse alla seadnud ja öelnud, et see pole selline nagu garantiitingimused ette näevad. "Ta on olnud oluliselt väiksem ja täna meil leping ja garantiiperiood katab ka selle, et need rikked saavad tarnija ehk General Electrictu kulul likvideeritud ja üleplaanilised katkestused saavad ka kompenseeritud," ütles Sutter juuli lõpus, teise kvartali majandustulemusi tutvustades.

Auvere garantiiperiood kestab jaama vastuvõtmisest alates kaks aastat ehk kuni 2020. aasta augustini, mis tähendab, et Eesti Energial on võimalik küsida ehitajalt hüvitist, mis tuleneb töökindluse nõudest. Kui suureks summa kujuneb, sõltub GE-ga läbirääkimistest. Varasemalt on GE maksnud leppetrahvi Eesti Energia saamata jäänud tulu eest 106 miljonit eurot - seda jaama üleandmisega hilinemise eest.

Eesti suurim tööstusinvesteering, 610 miljonit eurot maksnud 300-megavatine Auvere jaam suudab toota aasta jooksul riigis tarbitavast elektrienergiast veerandi – 2,2 teravatt-tundi.