Lisaks taunis kohus prokuröri kindlas kõneviisis sõnu ühes ajaleheartiklis, kus Margus Gross avaldab, et „kõige suurem kahju on see, et Tartu kui ühe mõjukama omavalitsuse juhid on olnud äraostetavad". Kohtu hinnangul on lause, et Tartu juhid on olnud äraostetavad, süütuse presumptsiooni seisukohalt taunitav. "Vaatamata sellele, et süüdistuse esitamise vältimatu eeldus on prokuröri veendumus süüdistuses kirjeldatud asjaolude tõendatuses ja süüdistatava poolt kuriteo toimepanemises, ei õigusta see prokuröri eelmärgitud avalikkusele avaldatud hinnangut."

Ärileht kirjutas Semilarski kaitsja, vandeadvokaadi Oliver Nääsi plaanist prokuröri taandamist taotleda augusti lõpus, sest Semilarski hinnangul on teda süüdistav prokurör analoogses huvide konfliktis, nagu talle endale ette heidetakse. Nimelt on prokurör Gross perekonnatuttav nii Semilarskiga kui ettevõtja Kaimo Sepaga. Prokuratuur küll vaidles, et varasemasõprussuhted näiteks Grossi ja Sepa abikaasade vahel ei mängi käesolevas protsessis rolli, kuid kohtu hinnangul võib tekkida Grossil "süüdistusfunktsiooni täitmise käigus sotsiaalsete sidemete tõttu Kaimo Sepaga huvide konflikt" ja Grossi jätkamine prokurörina protsessis ei ole õige. "Menetlus mitte ei pea üksnes olema, vaid ka näima aus," leidis kohus.

Prokuratuur kommenteeris pärast kohtumäärust Twitteri postituses, et prokurör ja süüdistatav ei ole sõbrad ega peretuttavad. "Vastaspool lõi sellise fooni, kus kohtul ei olnudki võimalik teha muud otsust kui prokurör taandada. Prokuröri vahetus ei mõjuta protsessi käiku ega süüdistuse sisu," seisab postituses.

2017. aasta oktoobris peeti altkäemaksu kahtlusega kinni Tartu abilinnapead Valvo Semilarski ja Artjom Suvorov, keda kahtlustati mitmes korruptsioonikuriteos. Semilarski puhul kahtlustati, et ta on teinud otsuseid, lähtudes isiklikest majanduslikest huvidest, ja võtnud altkäemaksu. Hiljuti otsustas prokuratuur loobuda altkäemaksu süüdistuse esitamisest, kuid süüdistus korduvas toimingupiirangu rikkumises esitati siiski. Kaimo Sepp kuulub aga AS Eviko juhatusse, mis on osalenud mitmetel Tartu linna välja kuulutatud riigihangetel. Prokuratuur näeb probleemi selles, et Semilarski, kes on Sepa sõber, osales istungil, kus ettevõte tunnistati hanke võitjaks.