Erikomisjoni esimehe Jürgen Ligi sõnul on parvalaevaühendus näide sellest, kui keeruline on riigi ja erasektori koostöö puhul riigi riske maandada.

„Transpordiühendused ja nende taristu on riigi vastutusala, kuid tõsise turukonkurentsi puudumise korral ei ole tal lihtne kontrollida kulusid ega saavutada läbipaistvaid lepingutingimusi,“ märkis Ligi. „2014. aasta hange riigifirmaga näib seni olevat selles õnnestunud paremini, kuid uued otsused on vajalikud juba lähiaastatel,“ ütles esimees.

Riigikontrolli eesmärk oli anda ülevaade mandri ja suursaarte parvlaevaühenduse korraldusest – sellest, kuidas on muutunud teenuse hind ja maht. „Ülevaade Hiiumaa ja Saaremaa parvlaevaühendusest“ annab parema ettekujutuse parvlaevaühenduse teenuse maksumuse ja toetuse kujunemisest ning panustab tulevikuaruteludesse järgmise lepinguperioodi üle.

Riigikontroll märkis, et selliste oluliste rahalise ja sotsiaalmajandusliku mõjuga otsuste selgitamisel tuleb riigil olla põhjalik ja arusaadav.
Istungile on kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti, TS Laevade juhatuse ning Riigikontrolli esindajad.