Valitsuse teise samba reformiplaan lubaks inimestel võtta oma raha välja ja lõpetada teise sambasse pensioniraha kogumine. Raha välja maksmine algaks praeguse plaani kohaselt 2021. aastal. Eesti Panga analüüs näitas, et isegi 10% kogutud raha tarbimisse suunamine tooks kaasa korraliku ostupeo, mis kahekordistaks majanduskasvu aastal 2021. 30% pensioniraha tarbimisse suunamine tooks üheks aastaks kaasa lausa 7% majanduskasvu. Pidu oleks aga üürike ning juba järgmisel aastal oleks majanduskasv madalam, kui ta oleks ilma eelneva tarbimispeota.