Mis on ettevõtte eripärad ning kuidas on saavutatud edukad tulemused, sellest andis ülevaate ettevõtte juhatuse liige Tauri Plinkner.

Millal loodi ettevõte Krohvikoda OÜ?

Krohvikoda OÜ sai alguse 2017. aasta maikuus kolme sarnast visiooni jagava inimese poolt. Loodava ettevõtte osanikud olid selleks ajaks ehitusvaldkonnas töötanud aastast 2003 ja ühel osanikul oli ettevõtlusega tegelemise kogemus ka juba varasemast olemas. Nimelt on tuule tiibadesse saanud juba mitu edukat ettevõtet.Krohvikoda OÜ tegeleb peamiselt looduslike ehitusmaterjalide kasutamisega ehitusvaldkonnas ja vanade hoonete konserveerimise/restaureerimisega. Meie põhiliseks töövaldkonnaks, nagu nimi ka ütleb, on krohvitööd. Teeme lubi- ja savikrohviga töid nii sisepindadel kui ka välisfassaadidel ning kasutame ka tadelakti, mis on Marokost pärit veekindel krohvimistehnika.

Foto: Krohvikoda

Tegutseme üldjuhul miljööväärtuslikes piirkondades ja muinsuskaitse all olevate ehitistega, aga tihtipeale tuleb ette muudki. See on valdkond, kus kvaliteetse töö tegijaid ei ole väga palju, turuseis uue ettevõtte loomiseks oli tol ajal soodne ning uuele tulijale turul ruumi jagus. Kuna oleme väikeettevõte, siis hetkeseisuga on meie ridades vaid kolm töötajat, kes kõik on ühtlasi firma asutajad-osanikud.

Mida peate ettevõtte konkurentsieelisteks?

Konkurentsieeliseks on pikaajalise ja laialdase töökogemusega oma ala spetsialistid, kes oskavad klienti nõustada nii tehnilistes küsimustes kui ka sisekujunduslike dilemmade juures. Koos leiame alati sobivaima lahenduse. Lisaks on ettevõttel luba töötada muinsuskaitsealustel objektidel. Kliendid saavad kogu teenuse ühest kohast ja ei pea erinevaid tööpakkujaid otsima ega kasutama. Meie eesmärk on pakkuda alati kvaliteetseimat teenust, kasutades peamiselt traditsioonilisi ja looduslikke ehitusmaterjale.

Foto: Krohvikoda

Ettevõtte põhitõeks on jääda truuks looduslikele ehitusmaterjalidele ning pakkuda head kliendisuhtlust. Firma ülevalhoidmiseks ja parima meeskonnatöö tagamiseks on oluline kõigi osapoolte soovidega arvestamine ja kompromisside leidmine. Sama kehtib ka klientide puhul. Osanikel on kindel visioon firma tulevikust ja arengusuundadest, mille poole ühiselt püüeldakse.

Foto: Krohvikoda

Kes on teie peamised kliendid?

Kliendid on enamasti eraisikud. Kuna tegutseme ka väljaspool Eestit, on rahvusvahelisteks klientideks koostööpartnerid, kes väärtustavad sarnaseid ehituspõhimõtteid. Lojaalsete töösuhete aluseks on personaalne lähenemine klientide vajadustele ja soovidele, paindlikkus, parimad lahendused ning tööde kvaliteet. Klientide rahulolu näitab see, et nad pöörduvad reeglina uute projektidega taas meie poole.

Kuidas olete jõudnud heade tulemusteni?

Ettevõte on jõudnud heade tulemusteni tänu meeskonnatööle, töötajate professionaalsusele ning headele suhetele koostööpartneritega. Kasutatavate materjalide valikul ja kvaliteedis järeleandmisi ei tehta ning kiire ja kvaliteetne töö tagab kliendibaasi. Väga oluline on klientidele lubatud tähtaegadest kinni pidamine. Oluline roll on meeskonna osalemisel erinevatel kodumaistel ja ka rahvusvahelistel koolitustel, et olla kursis uuendustega oma tegevusvaldkonnas ning täiendada enda oskusi.

Meil on väga hea meel „Edukas Eesti Ettevõte“ tunnustuse üle, sest usume, et see tõstab usaldusväärsust meie klientide silmis.