Majandusarengu ministeeriumi kommentaari kohaselt on tööstustoodang neljandat kuud järjest näidanud püsivat kasvu kiirusega umbes 3%.
Septembrikuu majanduskasvu kiirendasid juhuslikud tegurid nagu näiteks varasema aasta madalam tase ja ühe täiendava tööpäeva lisandumine.

Majandusministeeriumi andmetel vähendab kalendriefekti väljajätmine töötleva tööstuse toodangu aastakasvu septembris 0,4 protsendipunkti 2,3%-ni võrreldes 3,4%-ga augustis. Kalendri mõju eiramine vähendab augustis tööstustoodangu kogukasvu 2,7% -ni ja septembris 1,9% -ni.

Samal ajal ei olnud Rosstati enda hinnangul 2019. aastal tööstustoodang peaaegu kasvanud. Selle kuu keskmine hooajaliselt korrigeeritud dünaamika oli esimeses kvartalis 0,3%, teises kvartalis 0,5% ja kolmandas 0%.
Ministeeruum usub, et dünaamika oli vastupidine: esimeses 0%, teises 0,2% ja kolmandas kvartalis 0,3%. Neljandas ei ole paranemist oodata.

Samuti kõik tööstusliku optimismi indeksi komponendid näitasid samaaegset halvenemist. See võimaldab uuringu autoritel järeldada, et "väljapääs pikaajalisest stagnatsioonist lükkub edasi aastani 2020–2021".

Oktoobris kaotasid Venemaa tööstuse väljundikavade saldod veel 3 punkti ja langesid aasta halvimatele väärtustele. Oodatavad müügimuutused, mis 2019. aastal esimest korda positiivsed olid, muutusid negatiivseks, negatiivsed olid ka tööhõive muutuste prognoosid. Selle tulemusel varises tööstuse nõudluse prognoosiindeks kohe 5 punkti võrra, jõudes nullini, mida pole alates 2016. aastast täheldatud, välistades indikaatori hooajalised ja juhuslikud kõikumised, mis muudab selle veelgi ilmsemaks.