Eesti kinnisvaramaaklerite koda on saatnud rahandusministeeriumile oma kommentaarid ja ettepanekud seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse, audiitortegevuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga.

Nad ütlevad, et EKMK on aastaid teinud tööd, et legaliseerida maakleritegevust ja võidelnud nn libamaaklerlusega.

"Oleme loonud kinnisvaramaaklerite kutsesüsteemi ja kinnisvaramaaklerite registri ning teinud suurt teavitustööd kinnisvaramaaklerite hulgas propageerimaks kutsetunnistust ja kinnisvaramaaklerite registriga liitumist, mida tänane seadusandlus kinnisvaramaaklerina töötamiseks kahjuks ei kohusta. Kutseeksami sooritamise populaarsus on täna tõusuteel ja maaklerite registris on ennast tänaseks registreerinud üle 700 kinnisvaramaakleri, mis meie hinnangul moodustab ca 50% täna turul aktiivselt tegutsevatest kinnisvaramaakleritest," on dokumendis kirjas.

Koda on mures, et pannes kinnisvaramaakleritele senisest oluliselt suuremad kohustused, on reaalne oht, et see vähendab kinnisvaramaaklerite huvi kutsetunnistuse ning kinnisvaramaaklerite registriga liitumise vastu ning suurendab turul mitteametlikult tegutsevate kinnisvaramaaklerite hulka, kes ei maksa makse ning kelle tegevuse üle puudub võimalus teostada kontrolli.

Vältimaks sellist olukorda tuleks nende sõnul reguleerida maakleritegevuse kontrollimehhanisme ning tagada, et kinnisvaramaaklerite tegevus oleks seadusega reguleeritud. Tagades selle, et kinnisvara vahendamise alal võivad tegutseda vaid seaduses ettenähtud isikud, on võimalik tagada ka ka eeltoodud seaduse täitmist.

EKMK ettepanekud lühidalt:

1) kuna notarid ja tihti ka pangad on nii või naa kinnisvaratehingutega seotud, siis ei ole alati vaja hoolsusmeetmeid dubleerima hakata.

2) kõrgendades vastutuse taset, tuleb riigi poolt luua struktueeritud tugisüsteem, mis tagaks, et reegleid saaks täita ka väiksemad bürood. Et ei piirataks ettevõtlusvabadust.

3) koda palub võimaldada kinnisvaravahendajatele tasuta päringute tegemist Äriregistrist (s.h. tegeliku kasusaaja andmete päring) ning tasuta juurdepääsu Kinnistusraamatu infole. Täna selline juurdepääs puudub.

4) koda palub kehtestavad trahvisanktsioonid üle vaadata ning neid vähendada, arvestades kinnisvaravahendajate reaalseid sissetulekuid. Vastasel juhul on oodata maaklerite pankrotte.

5) koda soovib, et alustataks vajalike seadusemuudatuste väljatöötamist, mis reguleeriksid kinnisvaramaaklerina töötamist ning maakleritegevuse kontrollimehhanisme.