Möödunud aasta lõpus oli töötukassa reservi maht 812 miljonit eurot, tänavuse septembri seisuga oli reservis aga juba 962,9 miljonit eurot.

Varem tegelesid töötukassa raha paigutamisega välispartnerid, kuid alates 2012. aastast läksid töötukassa reservid valitsuse likviidsusreservi. Igal kuul tööandjatelt ja töötajatelt laekuv töötuskindlustusmakse liigub automaatselt riigikassasse, kes otsustab, kuidas seda kasutab - kas investeerib või finantseerib eelarve puudujääki.

Töötukassa kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Lauri Kool ütles, et kuna investeeritakse väga lühiajaliselt, siis on tootlus väike, näiteks möödunud aasta lõpus 0,03 protsenti ja 2017. aasta lõpus 0,04 protsenti.

"Töötukassa saab intressitulu sellel määral, mida likviidsusreservile teenida õnnestub, selle klausliga, et alla nulli tootlus ei lähe. Intressitulu läheb samale kontole, mida ministeerium haldab," selgitas ta.

Ta lisas, et töötukassa raamatupidamine peab arvet selle kohta, kui suur on töötukassa varade maht riigikassas ja korra kvartalis saavad nad vaadata riigikassa likviidsusreservi aruannet, kust on näha varade maht.

"Kui palju reaalselt töötukassa kontol olevast rahast alles on, seda töötukassa tea," tõdes Kool.

Likviidsusreservis on hoiul keskvalitsuse, haigekassa, töötukassa, riigi sihtasutuste ja Euroopa Komisjoni Euroopa Liidu toetusteks ettemakstud raha.

LHV pensionifondide juht Andres Viisemann kritiseeris paar nädalat tagasi klientidele saadetud kirjas, kuidas kaks eelmist rahandusministrit, kes tulid Isamaa ridadest, kulutasid ära nii Eesti Haigekassa kui ka Eesti Töötukassa reservid. "Viimane Isamaa nimetatud rahandusminister kirjeldas seda kui raha tõhusat kasutamist ja kirjutas pika aja jooksul Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa reservideks kogutud raha jooksvate kulude katteks kulutamise lubamise ka seadusesse. Eesti Haigekassal ja Eesti Töötukassal on reservid olemas ainult paberil – reaalset raha seal ei ole, tõdes üks praegune minister. Eks seetõttu on Isamaa Suured Peetrid sihikule võtnud inimeste säästud, mis on kogunenud pensionifondidesse," kirjutas Viisemann.