„Võttes arvesse Rail Baltic projekti liikumist planeerimis-ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise faasist põhiprojekti koostamise ja sellega kaasnevate erinevate arenduste etappi ning arvestades kasvavat kaasamise ja koordinatsiooni vajadust projektiga seotud asutuste ja äriühingute vahel moodustan Rail Baltic projekti riigisiseseks koordineerimiseks juhtrühma," kõlab käskkirjas.

Juhtrühm hakkab tagama regulaarset infovahetust Rail Balticu projektiga seotud asutuste ja äriühingute vahel. Lisaks otsitakse seal probleemidele lahendusi ja koordineeritakse projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks vajalikke samme.

Koosseis on esinduslik:

 • MKM transpordi asekantsler - juhtrühma esimees;
 • Rahandusministeeriumi halduspoliitika ja regionaalvaldkonna asekantslerid;
 • Keskkonnaministeeriumi eluslooduse asekantsler;
 • Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler;
 • Välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler;
 • Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor;
 • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor;
 • Maanteeameti peadirektor;
 • Maa-ameti peadirektor;
 • Keskkonnaameti peadirektor;
 • Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse liige;
 • RB Rail AS juhatuse liige;
 • AS Eesti Raudtee juhatuse esimees;
 • AS Tallinna Sadam juhatuse liige;
 • AS Tallinna Lennujaam juhatuse esimees;
 • Harjumaa Omavalitsuste Liidu juhtorgani esindaja;
 • Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhtorgani esindaja;
 • Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhtorgani esindaja;


Juhtrühm hakkab kogunema kord kvartalis. Koosolekul võivad osaleda ka kolmandad isikud, aga olema peab juhtrühma esimehe nõusolek. Liikmetele ei maksta tegevuses osalemise eest tasu. Vajadusel võib juhtrühm kaasata ka eksperte.