"Ministri käitumine on näidanud, et ta ei soovi oma positsiooni kasutada Eesti maaelu edendamiseks, vaid endaga seotud inimeste huvide kaitsmiseks. Täiesti kohatu on käitumine PRIA küsimuses, kus minister pole allkirjastanud paberit, et tema allasutus saaks tema nõuniku klientidelt üle 1,1 miljoni euro kahju välja nõuda," märgib ta.

"Samuti on probleem VTA poliitiline survestamine, et asutus ei täidaks talle seadusega pandud kohustust toiduohutuse ja rahva tervise eest seista. Kui EKRE juhtkond ise õiget otsust ei tee, tuleb ministrile lähiajal umbusaldust avaldada."

Martin Helme kirjutas veidi aja eest sotsiaalmeedias, et tema hinnangul ei tule Järviku tagandamine või tagasi kutsumine kõne allagi.