Esialgsete andmete järgi oli 2018. aastal kõige suurem keskmine brutotunnitasu juhtidel (11 eurot) ja kõige väiksem lihttöölistel (4,6 eurot). Keskmine brutotunnitasu suurenes nelja aastaga 29%. Võrreldes 2014. aastaga suurenes keskmine brutotunnitasu kõige enam põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse oskustöötajatel (36%) ning teenindus- ja müügitöötajatel (35%). Kõige vähem suurenes brutotunnitasu aga tehnikutel ja keskastme spetsialistidel (22%).