Keskmine riigikontrolli töötaja tulemuspalk möödunud aasta eest jääb umbes kümnendiku alla Eesti keskmisele palgale, moodustades 1274 eurot.

Kokku 78 riigikontrolli töötajale makstav tulemustasu tähendab, et tulemustasu ei saa vaid väike osa asutuse töötajaist. Kui uskuda kodulehe andmeid, siis peaks riigikontrollis töötama 82 inimest ja kui töötamise registrit, siis 87 inimest. Seega jääks sel aastal tulemustasust ilma 5-10 protsenti riigikontrollis töötavatest inimestest.

Suurima tulemustasu, 3900 eurot, pälvis auditiosakonna peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen. Talle järgnes 3200 euroga analüüsiosakonna peakontrolör Märt Loide ja 3000 euroga riigikontrolöri nõunik Toomas Mattson. Teiste töötajate tulemustasud jäid 2500 euro juurde ja sellest allapoole.

Kui keskmine tulemustasu oli riigikontrollis selle aasta sees 1274 eurot, siis mediaan, millest rohkem ja vähem said täpselt võrdselt riigikontrolli töötajaid, oli 1100 eurot. Madalaima määratud tulemustasu, 300 eurot, pälvisid 10 riigikontrolli töötajat.