Töölt lahkunud töötajate arv kasvas 9% ja tööandja algatusel töölt lahkunud töötajate arv 8%. Keskmine tööstaaž langes kolme aasta ja ühe kuuni.

Brandem analüüsis Statistikaameti värske tööjõu liikumise uuringu andmeid. Uuringust selgus, et aasta jooksul (IV kvartal 2018 – III kvartal 2019) on Eestis tööle võetud rekordiliselt ligi 215 000 inimest. Eelmine rekord pärineb 2018. aasta kolmandast kvartalist, mil see number oli 203 000.

Kui võtta arvesse, et tööga hõivatuid on Eestis aasta jooksul ligikaudu 665 000, siis keskmine tööstaaž ühes ametis on langenud kolme aasta ja ühe kuuni. Keskmine personalivoolavus on Eesti ettevõtetes aga tõusnud 32 protsendini.

Brandemi tegevjuhi Marie Evarti sõnul hoiab tööturu aktiivsust üleval tööandjate proaktiivne ja järjepidev tegutsemine uute töötajate leidmiseks. „Töötajate leidmiseks kasutatakse varasemast rohkem nii sihtotsingut kui ka laiaulatuslikke värbamiskampaaniaid,“ ütles ta.

Evart lisas, et palju on ka neid tööandjaid, kes panustavad pikemaajalistele ja jätkusuutlikele lahendustele, nagu süstemaatiline tööandja brändi ülesehitamine, töötajatele atraktiivse juhtimiskultuuri loomine ja tööandja maine kujundamine

„Kui kolmandas kvartalis oli keskmine palgakasv taaskord üle 8 protsendi, siis selle põhjuseid ei ole vaja kaugelt otsida. Palk kasvab tavaliselt kiiremini neil, kes sagedamini töökohta vahetavad. Seda eriti juhul, kui aktiivsem pool on pakkuja, ehk tööandja,“ rääkis Evart.

Viimasel ajal on suurenenud nii töökoha vahetamiste sagedus kui ka tööandja initsiatiivil ning just sihtotsingu abil leitud töötajate arv. „Teine keskmise palgakasvu põhjus on pikemaajaline tööjõustruktuuri muutumine – kõrgema palgaga tippspetsialistide ametikohtade arv kasvab ja madalama palgaga lihtsama töö tegijate arv väheneb,“ märkis värbamisagentuuri juht.

Kolmandas kvartalis kasvas töötajate värbamine peaaegu kõigil tegevusaladel. Kokku värvati tööle ligi 61 000 töötajat. Protsentuaalselt oli värbamismahu kasv kõige kiirem põllumajanduse- metsanduse- ja kalapüügi valdkonnas (120%), avalikus halduses (110%) ja mäetööstuses (101%).

Absoluutarvuna mõjutasid värbamismahu kasvu kõige enam majutuse- ja toitlustuse, ehituse ning kaubanduse tegevusalad, kus värvati kolmandas kvartalis kokku ligi 24 000 töötajat. Brandemi tööturu indeks tõusis ajaloo kõrgeimale tasemele, 191,8 punktini.

Peaaegu kõigil tegevusaladel on sel aastal tööle võetud töötajate arv olnud suurem kui töölt lahkunud töötajate arv. Erandiks on hariduse valdkond, kuhu on Statistikaameti andmetel sel aastal tööle võetud 6800 töötajat, kuid töölt lahkunud on 11400 töötajat.