Ausmehe sõnul ei kuva Eesti Energia oma koduleheküljel „keskmist elektrihinda“ või orienteeruvat hinda. Selleks, et Eesti Energia tulevased kliendid saaksid korrektse hinnainfo, palume personaalse elektrihinna teadasaamiseks sisse logida meie e-teenindusse või võtta ühendust meie klienditeenindusega.

Olles end e-teeninduses või klienditeeninduse infotelefonil tuvastanud, näeme me tänu kaugloetavatele arvestitele Eleringi andmelaost varasemate tarbimisandmete põhjal, milline on kliendi personaalne tarbimisprofiil. Tarbimisprofiil annab muuhulgas ülevaate, kui suur on kliendi elektritarbimine ning milline on öö ja päevase elektritarbimise vahekord. Selle andmestiku pinnalt saab Eesti Energia kliendile soovitada kas ühe- või kahetariifset elektripaketti, samuti soovitada kliendi vajadusest lähtuvalt kas fikseeritud hinnaga, börsihinnaga või võrdsete osamaksetega elektripaketti.

Elektrihinda mõjutab ka valitud pakett ning lepinguperioodi pikkus. Üldiselt kehtib põhimõte, et mida pikem lepinguperiood, seda odavam on ka elektri kilovatt-tunni hind. Seda sellepärast, et elektrituru toimimise põhimõtetest lähtuvalt on ka elektrimüüjale elekter odavam, kui seda osta börsilt pikemalt ette. Lühemaks perioodiks ette ostetav elekter on kallim nii elektrimüüja ning sellest tulenevalt ka tarbija jaoks.

Kuigi elektri ostuhinda saab fikseerida lepinguga lausa kolmeks aastaks, on oluline meeles pidada, et erakliendil on õigus lepingut lõpetada või paketti muuta ühekuulise etteteatamisega. Klient ei ole ühe lepingu küljes „lukus“, vaid saab paketti või lepinguperioodi vastavalt oma soovidele ja vajadustele alati muuta, märkis Ausmees.