Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on roheleppe valguses meie majanduse konkurentsivõime säilitamisel oluline osa parematel rongiühendustel. „Ilma Rail Balticuta kukuksime üsna kiiresti majanduslikku isolatsiooni, sest ELi tulevase poliitikaga hakatakse tugevalt suunama kaupa maanteedelt eemale," ütles Aas. Ta lisas, et roheline lepe tähendab ka olemasolevate raudteede elektrifitseerimisele heakskiitu ning potentsiaalseid lisarahastusvõimalusi raudteesektorile.

„Euroopa Liidu roheleppega on selge, et valitsuse senised sammud kliimaneutraalsuseni jõudmiseks ning kavandatavad investeeringud raudteedesse on olnud õiges suunas hoo kogumine," lisas minister.

Aas tõi välja, et näiteks Saksamaa teatas sel nädalal 86 miljardi suurusest investeeringust raudteevõrkudesse 10 aasta jooksul. Samuti märkis Saksamaa transpordiminister Andreas Scheuer, et ees ootab raudteekümnend.

„Inimestele on lennukiga reisimine hetkel kõige atraktiivsem viis läbida pikki vahemaid, kuid üha enam kavatsetakse luua rongiliiklusele eeliseid, kuna see on oluliselt keskkonnasäästlikum," märkis Aas.

Transport moodustab veerandi kogu Euroopa Liidu kasvuhoonegaasidest ning see osakaal on endiselt kasvav. Kliimaneutraalsuse saavutamine 2050. aastaks on vaja vähendada täna transpordis tekkivaid heitgaase 90% võrra. Kokkuhoid ei pea tulema ainult maanteetranspordilt. Kliimaneutraalsuseni tuleb jõuda maantee-, raudtee-, lennunduse- ja veetranspordi sektorite ühisest panusest.