Alates 1983. aastal sündinud kodanikel on pensioni teine sammas kehtiva seaduse järgi veel kohustuslik. Neist vanematel inimestel oli 2001. aastal võimalus ise otsustada, kas nad liituvad kohustusliku sambaga, kust enam väljuda ei saa, või mitte.

Otsustamisele pandi aga tähtaeg 2010. aasta oktoobriks - kui seks ajaks polnud liitunud, ei pidavat enam võimalust tulemagi. Mitte kunagi. Tähtaeg pandi seetõttu, et vastasel juhul jõudnuks veel liitumata inimeste eluiga pensionieale liialt lähedale ja sammas ei jõuaks piisavalt kasulikuks koguneda.

2018. aastal aga kavandati vanaduspensioni ehk esimese samba väljamaksete kujunemise muudatust. Kui varasemalt sõltus vanaduspensioni suurus rohkem palgast kui tööstaažist, siis uue seadusega suurenes selle kujunemisel tööstaaži osa ja vähenes palga suurusest sõltuv osa.

See oleks pannud aga põhiseaduse kohaselt ebavõrdsesse olukorda need, kes otsustasid 2010. aastaks teise sambaga mitte liituda - nad ei pidanud oskama ette näha, et palga suurusest sõltuv osa vanaduspensionis langeb ja oleks ehk sellisel juhul siiski täiesti palgast sõltuva II samba kasuks otsustanud.

Koos esimese samba muudatusega võetigi vastu otsus, et 2020. aasta jaanuarist novembrini on taas võimalus II sambaga liituda neil, kes seda veel teinud pole ja on sündinud hiljem kui 1969. aastal.

Valikuavalduse esitanud isikutel tekib kohustus tasuda kohustusliku kogumispensioni sissemakseid alates 2021. aasta 1. jaanuarist. Kehtiva seaduse korral ei ole sealt neil välja tulla enam võimalik.

Sellise otsuse on möödunud nelja nädalaga teinud 165 inimest.