Swedbanki investeerimisfondide juhi Kristjan Tamla sõnul tuleneb fondide tasu langus fondide mahu kasvust, mis teeb nende haldamise soodsamaks. „Eelmise aasta lõpus ulatus meie pensionifondide maht pea 2 miljardi euroni. Hinnamuutusest tulenevalt säästavad meie kliendid oma fondidesse kogutult kokku 5,3 miljonit eurot aastas, mis teeb keskmiselt 17 eurot kliendi kohta.“

Kui teise samba fondide valitsemistasude languse määrab suures osas kehtiv seadusandlus, siis lisaks otsustas Swedbank alandada ka kolmanda samba fondide valitsemistasusid. Need alanevad keskmiselt viiendiku võrra, mille toel hoiavad meie kolmanda samba fondide kliendid keskmiselt kokku 11 eurot aastas. Ka muutub panga pensionifond V100indeks Eesti kõige madalama valitsemistasuga kolmanda samba pensionifondiks.

Swedbanki pensionifondide valitsemistasud on alates veebruarist järgmised:
(sulgudes hetkel kehtiv valitsemistasu)

Teise samba fondid:
  • K10: 0,29% (0,29%)
  • K1990-1999: 0,41% (0,49%)
  • K30, K60, K100: 0,54% (0,67%)
Kolmanda samba fondid:
  • V100indeks: 0,29% (0,49%)
  • V30: 0,95% (1,2%)
  • V60: 1,05% (1,3%)
  • V100: 1,15% (1,4%)