AKI on tuvastanud üheksa e-posti aadressi ja kokku viis ettevõtet, mille taga on isik nimega Sergey Bogomolov.

Inspektsiooni teatel ei täida Bogomolov ettekirjutusi ning ei ole maksnud sunniraha. AKI ei välista, et võib külastada isikut, sest senikaua kuni ei ole võimalik teha Eestis haldustrahvi, on teisi meetmeid seaduserikkuja vastutusele võtmiseks väga vähe.

Bogomoloviga on seotud sellised ettevõtted nagu New Horizons OÜ, Rapsoodia OÜ, Westinghouse OÜ, OÜ Adelaar ja Temonten OÜ.

Need äriühingud on alates 2013. aastast järjepidevalt rikkunud elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuse seaduse nõudeid inimestele puidupelletite reklaamkirju ning sõnumeid saates. Firmad on saatnud kirju ja sõnumeid ilma inimese eelneva nõusoleku või kliendisuhteta, kirjades varjatakse kommertsteadaande saatjat ja e-maile saadetakse paljudelt erinevatelt tundmatutelt e-posti aadressidelt.