VKG nõukogu liige Priit Piilmann ja VKG juhatuse esimees Ahti Asmann saatsid peaminister Jüri Ratasele ja tema juhitavale valitsusele kirja, kus leidsid, et Euroopa Liidu rohelise kokkuleppe eelsete investeeringute kaitse õlitootmisesse peab olema tagatud.

Piilmanni ja Asmanni sõnul peavad õiglase ülemineku meetmed kompenseerima negatiivse mõju üheltpoolt Eesti riigi ja kohalike omavalitsuste eelarvetele, aga teisalt ka piirkondlikud sotsiaalmajanduslikud negatiivsed mõjud ja investorite võimaliku vara väärtuse kahandamise.

"Investorid ei saanud ega osanud ette näha rohelise kokkuleppe eelsel perioodil otsuste tegemisel kokkuleppe sisust tulenevaid olulisi mõjusid ja muutuseid. Investeerimisotsused on tehtud heas usus lähtudes riiklikest arengukavadest. Õiguskindluse printsiibist tulenevalt peaks enne rohelist kokkulepet teostatud investeeringutel jääma võimalus tagasi teenimiseks või investeeringud kompenseeritakse riigi poolt. VKG kui ettevõtte väärtus on 600+ miljonit eurot," kirjutavad Piilmann ja Asmann.

VKG juhid peavad oluliseks põlevkiviõli tootmise jätkusuutlikku toimimist kuni riigis kujunevad samaväärse maksutuluga uued majandussektorid.

"Õiglase ülemineku tagamiseks peaks asendusena arendatavad ettevõtlusvaldkonnad suutma kompenseerida põlevkivisektori vähenemisega kaotatavat maksutulu. Põlevkivisektori maksupanus 2018. aastal oli 122 miljonit eurot," kirjutasid ettevõtjad peaministrile.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist.