Töötaja tihedam haigestumine ei ole enam Hispaanias piisav põhjus selleks, et kellegi töölepingut lõpetada, vahendab Local.

„Me saadame oma ühiskonnale sõnumi, et edaspidi ei ole alust vallandada mitte kedagi, kellel on haiguslehele jäämiseks tõsine põhjus,” märkis valitsuskabineti pressikonverentsil Hispaania tööminister Yolanda Diaz. „Selle sätte kehtetuks tunnistamisega me parandame anomaalia, mis on eristanud meid naaberriikidest,” lisas ta.

Hispaania tööminister Yolanda Diaz

Selle sammuga on asunud Hispaania valitsus tagasi pöörama 2012. aasta vastuolulist tööhõivereformi, mille eesmärk oli vähendada töötust riigis.

Toona vastu võetud seadus andis tööandjatele õiguse vallandada töötaja, kui ta on kahe kuu jooksul olnud haiguse tõttu vähemalt nädala töölt eemal ning viimase aasta jooksul küündis tema haiguspäevade arv 2,5%-ni tööpäevadest. Isegi see ei lugenud, kui tal oli arstlik tõend.

Kuigi töötuse tase Hispaanias on langenud 2013. aasta esimese kvartali 27,2% pealt 13,8%-ni 2019. aasta viimases kvartalis, on riigis jätkuvalt Euroopa Liidu üks kõrgemaid töötuse tasemeid, jäädes üksnes alla Kreekale.

Vastuoluliseks nimetatakse reformi seetõttu, et see ühtlasi süvendas hispaanlastes ebakindlust oma töökoha suhtes, kuna mitte üheski teises riigis Euroopas ei tööta nii palju inimesi ajutise töölepingu alusel.