Ametiühingute Keskliidu esimehe Peep Petersoni sõnul tuleks kindlustatud isikute ringi laiendada nii, et kindlustuskaitse tekiks kõikidele inimestele, kes maksavad töötuskindlustusmakset sotsiaalmaksuga maksustatud tulult.

„Peame ka õigeks lubada ajutine töötamine töötuks olemise ajal ilma, et katkeks hüvitise maksmise periood,“ rääkis Peterson lisades, et teatud piirangutega võiks olla lubatud ka osaline töötus juhul, kui inimene on kaotanud oma põhisissetuleku.

Sotsiaalministrile saadetud kiri sisaldas ka arvamust töötushüvitiste tingimuste muutmise, mitme hüvitise maksmise, kindlustusstaaži nõuete, hüvitise maksmise perioodi ja hüvitiste suuruste kohta.