"MTA on oma tegevuses maksimaalselt paindlik ja ettevõtete keerulist olukorda arvestav. Ettevõtteid, kes on sattunud raskustesse või näevad neid ette, julgustame kasutama lihtsustatud ajatamise võimalusi meie e-keskkonnas. Alati võib ka võtta otse ühendust - parem on ausalt oma raskustest rääkida ja otsida koostöös MTAga lahendusi, mitte minna maksupettuse teed," rääkis maksu- ja tolliameti juht Valdur Laid.

MTA on teinud oma ettepanekud rahandusministeeriumile, milliseid muudatusi oleks vaja ettevõtjate toetamiseks teha.

"Meie kohe rakendatav ja kiiret leevendust toov lühiajaline ettepanek on kehtestada ajutine vabastus maksuvõlgnevuse korral tekkivatest intressidest - see aitab ettevõtetel kohe muret vähemaks võtta ja olla kindel, et kui praegu jään maksudega hätta, siis ei saa selle eest karistada. Nii on ettevõtjatel rohkem aega oma tegevust ümber korraldada ja teisi riigipoolseid toetusmeetmeid kasutusele võtta. Samuti on see meede väga kiiresti ja lihtsalt rakendatav ning ettevõtjatele selgelt arusaadav," rääkis Laid.

"Lisaks juba sulgesime avaliku võlapäringu ja x-tee teenuste kaudu võlglaste massinfo väljastamise, kuna olemasolev info ei näita ettevõttest tavapärast ja adekvaatset majanduspilti. Riigihanke registri päringud jäävad töösse.

Kindlasti tuleb ettevõtetel jätkuvalt õigeaegselt esitada deklaratsioonid, ent oleme võlamenetluses paindlikud.

Kõigil FIEdel, kellel ettevõtlustegevust seoses klientide puudusega enam ei toimu, soovitame FIE tegevuse peatamist, et ennetada uute avansiliste maksete teket.

Loomulikult tuleb läbi arutada ka pikemaajalised võimalused ja sellega töö käib. Praegu on aga eeskätt oluline rakendada kiired leevendused, mis aitaksid ettevõtetel ootamatus situatsioonis hakkama saada, rõhutas Laid.

Rahandusminister Martin Helme kohtub täna samuti maksuameti juhtidega, et ettepanekuid lõpuks ka ellu viima hakata. Tänasel pressikonverentsil rääkis Helme aga ikka veel plaanidest - hakkab valmima pakett ettevõtetele olemasolevate kohustustega toimetulekuks ja neile lisaraha sisse süstimiseks. Riigi roll saab olema väga aktiivne, lubas Helme. Lisaks maksumoratooriumi osas näiteks poliitiline diskussioon veel käib, see vajab ka riigikogu otsust.

"Mis puudutab [reedel, 20.03 kukkuva tähtajaga] käibedeklaratsioone, siis ettevõtjad peavad need täitma ja tegema ikka. Me saame aga väga selget tagasisidet, et ettevõtjad pole aga võimelised neid makse maksma. Seetõttu oleme läbi töötanud ja paneme kehtima juhise EMTA-le, et kuidas käsitleda maksuvõlgasid, kui pikalt teha ajatamisi ja missuguse intressiga seda teha.

On ka võimalik teha maksuvõla kustutamist, aga seda me kindlasti praegu välja ei kuuluta. Me tahame enne näha ikka deklaratsioone, siisvõlgade dünaamikad,siis räägime ajatamisest - see on kindlasti pikem kui kuus kuud, võib minna kuni 24-kuu pikkuseks ja intresside langetamisest palju soodsamale tasemele. Need on tegevused, mida me saame ilma seadusi muutmata teha," rääkis Helme.