Kui riik tõrjuks pangad turult või turu osadest välja, siis sõltuks ettevõtete finantseerimine vaid riigist.

Sellise stsenaariumi realiseerumisel jääksid ettevõtjad kaotajateks võrreldes olukorraga, kus neil on võimalik valida mitmete erinevate võimalike finantseerijate vahel.

Seetõttu on Kredexi eesmärgiks julgustada pankasid ettevõtjaid ka edaspidi finantseerima jagades pankadega vajadusel riske. Seetõttu olemegi esmajärjekorras valmis võtma suuremaid riske erakorralise laenukäendusega, et pangad saaksid ettevõtjatele pakkuda senist paindlikumaid tingimusi uute laenude väljastamisel ja olemasolevate muutmisel.

Erakorraline otselaen on mõeldud juhuks kui ettevõtja pankadega mingil põhjusel positiivse tulemini ei jõua.