Ettevõtted on hüvitist küsinud kokku 3600 töötajale, kinnitati töötukassast.

"Taotluste kvaliteet on väga hea ja see lihtsustab oluliselt meie tööd. Taotlustele on korrektselt lisatud Inimestele esitatud teatised, lisaks maksuametist võetud käibetõendid jmt," kommenteeris töötukassa kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Lauri Kool.

Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama.

Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele kolmest:

* tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;

* tööandjal ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;

* tööandja on vähemalt 30 protsendil töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani.

Hüvitise suurus on 70 protsenti töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot (bruto).

Töötukassalt ja tööandjalt kokku saab töötaja vähemalt alampalga ehk 584 eurot. Kui töötaja sai osalise tööajaga töötamise tõttu alampalgast väiksemat töötasu, siis säilib tema senine sissetulek.

Töötajal on õigus hüvitist saada kuni kahe kuu eest kolmekuulise perioodi jooksul.

Üleskutse: Hea ettevõtja, anna meile teada, kas või kuidas on õnnestunud töötukassalt hüvitise taotlemine. Saada email aadressile vihje@delfi.ee.