Lõppenud nädalal võeti töötuna arvele 2247 inimest. Eelneval neljal eriolukorra nädalal oli uusi registreerituid töötuid rohkem.

Eriolukorra kehtestamise algusest on arvele võetud 13 866 uut töötut, töötuna arvelolek on lõppenud samal ajal 3941 korral. Kõige enam uusi töötuid on lisandunud kaubanduse ja klienditeeninduse (ligikaudu 12% kõigist uutest töötutest), ehituse (11%) ning toitlustuse, majutuse, ürituste korralduse (10%) valdkonnast.

Registreeritud töötus kasvas eelmisel nädalal kõikides maakondades.

Kollektiivse koondamise teateid esitati möödunud nädalal vähem kui eelmistel nädalatel. Eelmisel nädalal esitas kollektiivse koondamisteate 5 asutust (nädal varem 7), kelle poolt esialgselt esitatud informatsiooni alusel kavandatakse koondada 153 töötajat (nädal varem 91 töötajat).

Töötasu hüvitise avalduse esitas möödunud nädalal 1427 asutust, kes taotlesid töötasu hüvitamist kokku 5105 inimesele. Kokku on kahe nädala jooksul avalduse esitanud 5659 asutust, kes on taotlenud hüvitist 30 739 inimesele. Kokku on tänaseks määratud töötasu hüvitiste kogukulu 24 537 505 eurot.

Töötasu hüvitisi makstakse välja igal tööpäeval. Ettevõtete nimekiri, kelle taotlused on rahuldatud, on leitav töötukassa lehelt. Eelmise nädala määramised on tabelisse kantud märkega määramise nädal 16. Nimekirja uuendatakse igal esmaspäeval.