Konkurentsipoliitika eest vastutava asepresidendi Margrethe Vestageri sõnul võimaldavad kaheksa Eesti abikava anda koroonapandeemiast mõjutatud ettevõtetele otsetoetusi ja teha maksesoodustusi 75,5 miljoni euro ulatuses.

"Praegusel raskel ajal aitavad need pakkuda likviidsust ja toetada ettevõtete elujõulisust eri sektorites. Meie koostöö liikmesriikidega jätkub ja sellega tagatakse, et riiklikke toetusmeetmeid saab kooskõlas ELi eeskirjadega rakendada õigeaegselt, koordineeritult ja tõhusalt," lausus Vestager.

Eesti teatas komisjonile kaheksast ajutisest toetuskavast, mille hinnanguline kogueelarve on 75,5 miljonit eurot, et toetada koroonaviiruse puhangust mõjutatud ettevõtteid.

Kavade raames antakse riiklikku toetust järgmiselt:

 • 10 miljonit eurot otsetoetustena väikeettevõtetele, kes soovivad muuta oma tooteid, teenuseid, protsesse ja ärimudelit, et toetada nende elujõulisust
 • 14 miljonit eurot otsetoetustena ettevõtetele, kes investeerivad arenguprojektidesse, et toetada nende elujõulisust
 • 5 miljonit eurot otsetoetustena turismisektori ettevõtetele, kes soovivad viiruspuhangu tõttu oma tegevust ümber korraldada, töötada välja uusi tooteid ja/või teenuseid või muuta oma ärimudelit
 • 25 miljonit eurot otsetoetustena turismisektori ettevõtetele, et leevendada koroonaviirusest tulenevat kahju
 • 20 miljonit eurot otsetoetustena ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes tegutsevad kultuuri- ja spordisektoris
 • 250 000 eurot maksesoodustustena ettevõtetele, kes tarnivad Tallinna linnale tooteid või teenuseid
 • 250 000 eurot trahvidest loobumise vormis ettevõtetele, kes ei täitnud Tallinna linna korraldusi õigel ajal
 • 1 miljon eurot rendi- ja kasutustasude vähendamisena Tallinna linna munitsipaalomandi rentnikele

Komisjon leidis, et Eesti kavad on kooskõlas ajutises raamistikus sätestatud tingimustega. Eelkõige ei ületa toetus 800 000 eurot ettevõtte kohta ning see piirdub ajutise raamistiku kohaselt 100 000 euroga põllumajandustoodete esmatootmisega tegeleva ettevõtte kohta ja 120 000 euroga kalandus- ja vesiviljelussektoris tegutseva ettevõtte kohta.

Komisjon jõudis seega järeldusele, et meetmed on vajalikud, asjakohased ja proportsionaalsed liikmesriigi majanduses tõsise häire kõrvaldamiseks kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 107 lõike 3 punktiga b ja ajutises raamistikus sätestatud tingimustega. Sellest tulenevalt kiitis komisjon meetmed ELi riigiabi eeskirjade alusel heaks.

Koroonaviirus SARS-CoV-2

 • Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
 • COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.
 • Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!
 • Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!
 • Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!