Tallink märgib aruandes, et kontserni nõukogu poolt teenistuslepingu lõpetamise korral on juhatuse liikmetel õigus teenistussuhte lõpetamise hüvitisele.

Seisuga 31. detsember 2018 oli selliste hüvitiste maksimumsumma 2 ,394 miljonit eurot (2017. aastal 2, 268 miljonit eurot). 2019. aasta veebruaris kutsus Tallink Grupi nõukogu Janek Stalmeisteri ja Andres Hundi juhatusest tagasi. Janek Stalmeisterile ja Andres Hundile maksti nende teenistuslepingutest tulenevalt teenistussuhte lõpetamise hüvitist kogusummas 1, 512 miljonit eurot.

Nende liikmete tagasikutsumise järel 2019. aasta veebruaris on juhatuse liikmele makstav maksimaalne teenistussuhte lõpetamise hüvitis 882 000 eurot, seisab aruandes. Juhtkonna võtmeisikute hüvitised on esitatud ilma sotsiaalmaksuta.