Baltika saatis väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemile ning Kredexi nõukogu esimehele ja majandusministeeriumi kantslerile Ando Leppimanile pöördumise, milles palub jätta jõusse Kredexi otsuse eraldada ettevõttele neli miljonit eurot laenu. „Baltika sai aprilli lõpus Kredexi krediidikomiteelt positiivse laenuotsuse, kuid meieni on jõudnud informatsioon, et Kredexi nõukogu ei pea ettevõtet laenu tingimustele vastavaks," ütles Baltika juht Flavio Perini.

„Peame kahetsusväärseks, kui Kredex taganeb 30. aprillil saadetud kirjalikust lubadusest, millega on tekitatud pika ajaloo ja arvukate töökohtadega Eesti ettevõttes õigustatud ootus. Kredex teavitas hiljem Baltikat, et laenu väljastamist arutab ka sihtasutuse nõukogu. Meile teadaolevalt tõstatas Kredexi nõukogu küsimuse, kas Baltika vastab laenu tingimustele. Kinnitame, et Baltika vastab Kredexi 30. aprillil otsustatud erakorralise laenu taotlemise tingimustele, sealhulgas auditeeritud omakapitali nõudele 2019. aasta seisuga. Baltikal on vaja täiendavaid rahalisi vahendeid tulenevalt COVID-19 puhanguga seotud eriolukorraga kaasnenud järsust käibelangusest," märkis Perini.

Baltika juht lisas, et kui Kredexi nõukogu muudab Kredexi krediidikomisjoni otsust, siis võib sellega kaasneda Baltika pankrot. „Ka Baltika enamusaktsionär KJK Fund on kinnitanud valmisolekut anda Baltikale täiendavalt laenu kuni neli miljonit eurot, kuid selle eelduseks on olnud Kredexi lubadus anda lisafinantseeringut neli miljonit eurot," sõnas Perini.

Ta märkis, et Baltika on väga pika ajalooga Eestis tegutsev ettevõte, millel on lisaks Eesti rõivatööstusele oluline roll ka sotsiaalses ja ühiskondlikus plaanis. Baltika Grupp annab Eestis tööd 263 inimesele ning grupiüleselt 495 inimesele. „Kredexi krediidikomitee otsuse jõusse jätmine ning Baltikale laenu andmine võimaldab jätkata nii Baltika kui ka Baltika Grupi tütarettevõtete majandustegevust ning säilitada arvukad töökohad. Ettevõtte pankroti korral tuleks Eesti riigil maksta 263-le töötajale ühe kuu töötasu kogusummas 270 000 eurot ja töötuskindlustushüvitist ühe aasta jooksul kogusummas 1,2 miljonit eurot," ütles Baltika juht, kelle sõnul maksab Baltika aastas 1,2 miljonit eurot riiklikke tööjõumakse.

Kredex: Baltika esitatud ja ametlike andmete vahel esineb vastuolu
Kui KredExile esitatud andmete ja ametlike andmete vahel esineb vastuolu, lähtub KredEx ametlikest andmetest. Kuna Baltika ei ole äriregistrile veel oma kinnitatud 2019. aasta majandusaasta aruannet esitanud, siis käsitlesime Baltika kui börsiettevõtte puhul ametlike andmetena Tallinna börsi kodulehel olevaid aruanded ja seal avaldatud 2019. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud vahearuande alusel kvalifitseerub Baltika 31.12.2019 seisuga raskustes olevaks ettevõtteks, milliseid Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud riigiabi reeglite kohaselt KredEx rahastada ega käendada ei tohi. Baltika selgitab oma aruandes: „Neljanda kvartali lõpu seisuga ei vasta ettevõtte omakapital äriseaduse nõuetele. Aruandeperioodi lõpuks oli Grupi omakapital 1 203 tuhat eurot. Selleks, et seadusega vastavuses olla, peaks omakapital olema vähemalt 2 704 tuhat eurot. Grupi juhtkond tegeleb omakapitali seadusega vastavusse viimisega.“