Eesti klientide vastustest selgus, et valdav enamus vastajatest plaanib mõne reisi ette võtta juba sel suvel, eeldusel, et reisipiirangud kaotatakse. Nii näiteks vastas koguni 54%** Eesti vastajatest, et nad plaanivad sel suvel reisida Soome. Vaid 5% vastajatest märkis, et nad eelistaksid reisida oma riigi piires ja 21% vastajatest märkis, et nad sooviksid reisida kaugematesse sihtkohtadesse kui Skandinaavia ja Balti riigid.

Soomes märkis sarnaselt Eestile suurem osa vastajatest, et kui piirid avatakse, plaanivad nad juba sel suvel reisida Eestisse ja Rootsi. Koguni 48% vastanutest plaanib sel suvel reisida Tallinnasse ja 27% plaanib reisida Stockholmi. Soome vastanute seast avaldas pelgalt 2% soovi reisida kaugematesse sihtkohtadesse ja 13% märkis, et soovivad veeta oma puhkuse sel suvel Soomes.

Rootsis seevastu oli kolme riigi lõikes kõige enam neid vastanuid, kes plaanivad oma sellesuvise puhkuse veeta kodumaal - üksiti 46% vastanutest märkis, et planeerivad puhkuse veeta Rootsis, kuid ligi veerand kõikidest Rootsi vastanutest ütles seevastu, et plaanivad külastada sel suvel ka naaberriike. Nii näiteks ütles 23% Rootsi vastanutest, et nad kavatsevad reisida Helsingisse, 20% Tallinna ja 11% Riiga. 14% Rootsi vastanutest märkis samuti, et nad plaanivad reisida teistesse Euroopa riikidesse ja ainult 4% vastanutest ütles, et nad ei plaani üldse reisida.

Ligi pooled kõigist kolmes riigis vastanutest kokku ütlesid, et nad sooviksid sel suvel minna laevareisile naaberriikidesse, kui reisipiirangud tühistatakse.

Kõigis kolmes riigis vastanutest kavatses kõige rohkem inimesi reisida sel suvel oma abikaasa või elukaaslasega või pere ja lastega. Kõige rohkem vastanutest, kes sel suvel soovivad reisida koos oma pere ja lastega, oli Eesti vastajate hulgas - koguni 53% protsenti Eesti vastanutest märkis, et plaanivad eeloleval suvel lastega puhkama minna.

Küsimusele, mida peetakse kõige olulisemaks laevareisi puhul pärast piirangute tühistamist, vastasid Eesti püsikliendid, et selleks on suurepärane meelelahutus (62%), tõhusamad ohutusmeetmed viiruse leviku tõkestamiseks pardal (60%) ja suurepärased ostlemisvõimalused (58%). Rootsi vastanute hulgas hinnati peamiselt tõhusamaid ohutusmeetmeid viiruse leviku tõkestamiseks pardal (32%) ning suurepärast toitlustust (31%). Soomes läbiviidud eraldi brändiküsitluses*** tõstsid Soome vastanud oluliste asjadena enim esile reisiohutust (75%), hügieeni (71%), restoranide ja kohvikute valikut ning head toiduvalikut (68%).

„Meie küsitlus näitab selgelt, et Läänemere piirkonna riikide inimesed teevad reisiplaane juba selleks suveks ja valdavalt keskenduvad need plaanid võimalustele ja valikutele, mis on kodu lähedal," ütles küsitluse tulemusi kommenteerides Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. "Eesti, Soome ja Rootsi elanikud on praegu mõistetavalt ettevaatlikud kaugematesse sihtkohtadesse reisimise osas, kuna pandeemia ei ole globaalses mõõtmes kaugeltki seljatatud. Teisalt on märgata ka teatavat väsimust pärast pikka kodus veedetud perioodi ja näeme klientide seas kindlat soovi minna avastama vähemasti kodule lähedamaid ja ohutuid paiku," selgitas Nõgene.

„Eesti, Soome ja Rootsi inimesed hoiavad ilmselgelt väga teraselt silma peal pandeemia olukorra arengutele lähiriikides ja mõningane kindlus reisimise suhtes on saanud ka positiivse impulsi tänu enam-vähem sarnasele olukorrale Baltimaades ja enamikes Skandinaaviamaades. Hiljutine olukorra paranemine Baltikumis ja Soomes on aidanud kaasa just selliste küsitluste tulemuste kujunemisele, kus näeme, et lähiriikidesse reisimine riigipiiride avanedes on inimeste jaoks vägagi päevakorral käesoleva suve plaane tehes," lisas Nõgene.

„Leiame, et reisipiiranguid leevendades just nende riikidega, kus on meile sarnased pandeemia olukorra arengud ning soodustades reisimist meie lähiregioonis, aitavad meie riikide valitsused omalt poolt kaasa ohutumale reisimisele sel suvel ja hoiavad ära selle, et otsitakse alternatiivseid puhkuse võimalusi kaugemates sihtkohtades," kinnitas Nõgene.