Töötukassa kaudu sai vajaminevad koolitused ka viielapseema Diana Suun, kes enne koroonakriisi algust ühes Tallinna hotellis pikalt kokana töötas, kuid nüüd oma restorani avas.

„Plaanime hakata koolitama saalipersonali ehk siis restoranide, baaride ja väliürituse personali. Selleks saime endale sadamas restorani, mis hetkel seisis veel tegevuseta ja enamus selle restorani teenindus on halva teeninduse restoran,” kirjeldas Suun, kes usub koroonakriisi mõjule vaatamata turismisektori edusse.

„Enamus Tallinna inimesi ja ka Pärnu läheb välisturistist, mina leian, et meie peaksime kõigepealt lähtuma enda turistidest ja siis alles minema välisturistide juurde,” põhjendas ta.

Oma firmast unistab ka seni avalikus teenistuses töötanud Aivar Puu-Lauren, kes suunati läbi töötukassa ettevõtluskoolitusele. „Oli plaan haljastuse ja aianduse alal,” põhjendas töötukassa toel ümber õppima asunud Puu-Lauren. Tema sõnul annab koroonakriis lisaks töötute arvu kasvule loob see ka uusi võimalusi.

„Tänane kogemus näitab ka seda, et kes juba on meil tööotsijana arvel, nad pigem tahavad midagi praktilist, mida on tõenäoliselt turul vaja. Näiteks hooldustöötajad on need, keda vajatakse ja me näeme, et inimesed on ka valmis sellesse sektorisse tööle minema,” kirjeldas töötukassa oskuste arendamise ja karjääriteenuste osakonna juhataja Karin Andre.

Vaata lähemalt TV3 uudistelõigust.