Kaitsetööstuse liit pidas täna oma korralise üldkoosoleku, millel kinnitas 2019. majandusaasta aruande ja valis uued nõukogu liikmed.

Nõukogu liikmetena jätkavad üldkoosoleku otsusel Jaanus Tamm, Kuldar Väärsi ja Oliver Väärtnõu. Uuteks nõukogu liikmeteks valiti Merle Maigre, Arno Vaik ja Ingvar Pärnamäe. Lisaks nimetatutele on üheksaliikmelises nõukogus Taavi Veskimägi, Villiko Nurmoja ja Heino Piirsalu.

Liidu tegevjuht Tarmo Ränisoo ja nõukogu esimees Taavi Veskimägi andsid ülevaate 2019. aasta tegevustest ja järgmise perioodi põhieesmärkidest.

"Tervishoiust majandusse kandunud kriis kätkeb endast nii ohte kui katsetööstuse vaates kindlasti ka võimalusi. Kaitsetööstus on osa Eesti kaitsevõimest, mida vajame nii rahu ajal kui potentsiaalselt veelgi enam kriisis. Kaitsevaldkonnas on võimalik saavutada sama rahaga kaks efekti – kaitsevõime kasv ning töö ja sissetulek nii Eesti inimestele kui ettevõtetele, olgu selle väljundiks näiteks laevade, soomukite või öövaatlusseadmete tootmine Eestis," kirjeldas Veskimägi kaitsetööstuse väljavaateid panustamaks enam Eesti kaitsevõime arendamisse.

Veskimägi rõhutas, et oluline on säilitada kaitse-eelarve tänane tase osana Eesti majanduse toetamise paketist.

Liidu liikmetele tegi pöördumise kaitseminister Jüri Luik, kes rõhutas avatud, konkurentsivõimelise ja ekspordile suunatud kodumaise kaitsetööstuse tähtsust. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse direktor Kusti Salm märkis osalejatele riigi ja tööstuse läbipaistva ning avatud partnerluse olulisust.

2009. aasta veebruaris asutatud liit koondab tänaseks üle saja ettevõtte, kattes kõik olulised kaitsetööstuse valdkonnad. Liidu eesmärgiks on paremate võimaluste loomine oma liikmesettevõtetele kaitseotstarbeliste teenuste ja kaupade turul ning olla strateegiline partner Eesti riigile, et selle kaudu tugevdada Eesti kaitsevõimet ja panustada majanduse arengusse.

Kaitsetööstuse liit on tööandjate keskliidu liige.